Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Projektet kring uppförande av bro vid Stalpet avbryts
Huvudmeny

Projektet kring uppförande av bro vid Stalpet avbryts

Trafikverket inbjöd i juni 2012 samtliga kommuner i länet att ansöka om statsbidrag till regionala kollektivtrafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder, på det kommunala väg- och gatunätet för åren 2013-2015. I augusti 2012 beslutade allmänna utskottet att ansöka om medfinansiering, till i första hand sex prioriterade projekt. 

I februari 2013 beviljades Aneby kommun 200 000 kronor i medfinansiering till uppförande av gångbro vid Stalpets vattenfall. Investeringen var vid ansökningstillfället översiktligt uppskattad till 400 000 kronor. Kostnadsberäkningen byggde på tidigare ansökningar och uppskattningar. Den 17 april beslutade kommunstyrelsen att genomföra trafiksäkerhetsåtgärden.

Efter att medfinansieringen beviljats gjordes en noggrannare kostnadsutredning, som visade att kostnaden av bron inklusive projektering beräknas till 1,5 miljoner kronor. Ett genomförande av projektet skulle därmed innebära att kommunens egeninsats ökar från beräknade 200 000 kronor till 1,3 miljoner kronor.

Projektet avslutas

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober beslutar man att avbryta och avsluta projektet, och att i kommande diskussioner med Trafikverket titta på alternativa lösningar. Detta med följande motivering:

Området runt Stalpet har mellan 25000 och 40000 besökare varje år och trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna behöver förbättras. Problematiken är i nuläget dock inte tillräckligt stor för att motivera en investering och egeninsats om 1,3 miljoner kronor för kommunen. Kostnaden blir för hög i förhållande till nyttan och andra investeringsbehov i kommunen behöver prioriteras före uppförandet av gångbro vid Stalpet.

Publicerad 2013-10-21
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]