Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Renoverad stenbro ger ny busshållplats i Hullaryd
Huvudmeny

Renoverad stenbro ger ny busshållplats i Hullaryd

Den gamla stenbron i Hullaryd har under en längre tid genomgått en renovering. Nu när arbetet är i det närmaste klart innebär det också att den tunga trafiken inte längre ska passera bron. Därmed flyttas också busshållplatsen i Hullaryd.

Den gamla stenbron i Hullaryd, vars skick har blivit allt sämre med åren, har renoverats under en tid. Arbetet är nu avslutat sånär som med avseende på broräckena som inte har kunnat lackeras med anledning av den senaste tidens fuktiga väderlek. Målningsarbetet kommer att genomföras till våren.

Efter renoveringen har konstaterats att brons hållfasthet gör att den maximala vikt som numera tillåts är två (2) ton. Det här har också lett till att bron har smalnats av då tunga fordon varken kan eller ska passera över.

Med anledning av detta kommer busshållplatsen att permanentas till den plats på Tingsvägen som använts som tillfällig placering under renoveringsarbetet. Väderskydd vid hållplatsen kommer att uppföras under våren 2013.

Publicerad 2012-12-11
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]