Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Så tycker medborgarna om Samhällsbyggnadsavdelningen!
Huvudmeny

Så tycker medborgarna om Samhällsbyggnadsavdelningen!

Aneby kommun strävar ständigt efter att öka kvaliteten på sina varor och tjänster. Ett sätt är att mäta nöjdheten hos kunderna, det vill säga medborgarna. På Samhällsbyggnadsavdelningen har detta skett varje år sedan 2006.

Ett av Aneby kommuns övergripande mål är att Nöjd Kund Index (NKI) sammanvägt för alla avdelningar ska vara minst 85%.

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar tillsammans med övriga avdelningar i den kommunala organisationen för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning och internationella samt kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill man skapa förståelse för arbetet bland medborgare och verksamhetsutövare.

Målsättningen är att verksamheten ska präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Hur detta lyckas följs årligen upp genom en kundenkät. Under 2013 hanterades totalt 1713 ärenden av avdelningen. Av dessa avsåg 916 ärenden information, utbildningar med mera. En del av de resterande ärendena avsåg till exempel utredningsuppdrag och personalärenden, där det saknas motpart. Ambitionen är att kundenkäten ska skickas till motparten för vart fjärde ärende under året, i de fall det är lämpligt/möjligt. 2013 skickades totalt 204 enkäter ut, av vilka 68 besvarades.

Mottagarna svarar helt anonymt på några enkla frågor om...

  1. ... de svarar i egenskap av privatperson eller verksamhetsutövare.
  2. ... ärendet påbörjades på eget eller myndighetens initiativ.
  3. ... vilken enhet som ärendet berörde.
  4. ... hur man upplevde personalens tillgänglighet.
  5. ... hur man upplevde bemötandet.
  6. ... man anser att ärendet handlades tillräckligt snabbt.
  7. ... helhetsomdömet.

Fråga 4-7 anges i en skala 1-6. Kundnöjdheten är medelvärdet av frågorna 4-7 jämfört med det maximalt möjliga värdet. Den totala kundnöjdheten för år 2013 var 78,3%. Av nedanstående diagram framgår resultatet av mätningarna från 2006-2013.

Kundnöjdhet

Undersökningen visar också att 82% av kunderna ger betyget 4 eller högre i helhetsomdöme. Minst nöjd är man liksom tidigare år med tillgängligheten, där 76% av kunderna ger betyget 4 eller högre. Mest nöjd är man med bemötandet när man väl fått kontakt med personalen, där ger 91% av kunderna betyget 4 eller högre.

Publicerad 2014-01-08
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]