Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Så tycker medborgarna om samhällsbyggnadsavdelningen
Huvudmeny

Så tycker medborgarna om samhällsbyggnadsavdelningen

Aneby kommun strävar ständigt efter att öka kvaliteten på sina varor och tjänster. Ett sätt är att mäta nöjdheten hos kunderna, det vill säga medborgarna. På samhällsbyggnadsavdelningen har detta skett varje år sedan 2006.

Ett av Aneby kommuns övergripande mål är att Nöjd Kund Index (NKI) sammanvägt för alla avdelningar ska vara minst 85%.

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar tillsammans med övriga avdelningar i den kommunala organisationen för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning och internationella samt kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill man skapa förståelse för arbetet bland medborgare och verksamhetsutövare.

Målsättningen är att verksamheten ska präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Hur detta lyckas följs årligen upp genom en kundenkät. Under 2012 hanterades totalt 1504 ärenden av avdelningen. Av dessa avsåg 507 ärenden information, utbildningar med mera. En del av de resterande ärenden avsåg till exempel utredningsuppdrag och personalärenden, där det saknas motpart. Ambitionen är att kundenkäten ska skickas till motparten för vart fjärde ärende under året, i de fall det är lämpligt/möjligt. 2012 skickades totalt 185 enkäter ut, av vilka 71 besvarades.

Mottagarna svarar helt anonymt på några enkla frågor om...

  1. ... de svarar i egenskap av privatperson eller verksamhetsutövare.
  2. ... ärendet påbörjades på eget eller myndighetens initiativ.
  3. ... vilken enhet som ärendet berörde.
  4. ... hur man upplevde personalens tillgänglighet.
  5. ... hur man upplevde bemötandet.
  6. ... man anser att ärendet handlades tillräckligt snabbt.
  7. ... helhetsomdömet.

Fråga 4-7 anges i en skala 1-6. Kundnöjdheten är medelvärdet av frågorna 4-7 jämfört med det maximalt möjliga värdet. Den totala kundnöjdheten för år 2012 var 79%. Av nedanstående diagram framgår resultatet av mätningarna från 2006-2012.

Tabell över kundnöjdheten på samhällsbyggnadsavdelningen 2006-2012.

Undersökningen visar också att 87% av kunderna ger betyget 4 eller högre i helhetsomdöme. Minst nöjd är man med tillgängligheten, där 80% av kunderna ger betyget 4 eller högre, medan bemötandet när man väl fått kontakt med personalen får högsta betyget, där 91% av kunderna gav betyget 4 eller högre.

Publicerad 2013-01-07
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]