Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Samråd för detaljplan för Hullarydsvägen i Frinnaryd tätort, Aneby kommun
Huvudmeny

Samråd för detaljplan för Hullarydsvägen i Frinnaryd tätort, Aneby kommun

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra att den befintliga vägbron över Svartån rivs så att en ny kan uppföras en aning norr om denna. Samtidigt tas byggrätten på ett par outnyttjade tomter invid ån bort då de ligger i ett översvämningskänsligt område.

Du kan läsa mer och ta del av samtliga handlingar här.

Publicerad 2013-03-18
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]