Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Skydda barnen bättre!
Huvudmeny

Skydda barnen bättre!

Så löd temat för Kemikalieinspektionens konferens "Forum för Giftfri miljö 2011". Konferensen ingår i regeringsuppdraget att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag. 

Konferensen samlade 300 deltagare som lyssnade på och diskuterade behovet av att skydda barnen bättre från de kemikalier som finns i vardagen. Diskussionerna handlade bland annat om varför barn är särskilt känsliga, vilka vanliga produktgrupper som kan leda till kemikalieexponering, vilka konsumtionsmönster vi kan förvänta oss i framtiden och vad som behöver göras för att minska riskerna med kemikalier i barns vardag.

Rapporten innehåller också de slutsatser som deltagarna drog vid de sex delseminarierna:

  • Bygg skolor och hem utan farliga kemikalier
  • Låt barnen leka giftfritt
  • Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi
  • Kläder utan giftiga kemikalier
  • Barnmat utan rester av farliga ämnen
  • Forskning och lagstiftning för barns giftfria vardag

Du som är intresserad av senaste nytt inom giftfri barnmat, leksaker, hem och kläder med mera, kan läsa hela rapporten från konferensen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Publicerad 2012-01-24
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]