Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Strategiskt arbete med tillgänglighet i Aneby
Huvudmeny

Strategiskt arbete med tillgänglighet i Aneby

Aneby kommun har ambitionen att vara ett samhälle som möjliggör alla människors delaktighet på lika villkor. Kommunfullmäktige har (i december 2012) antagit en strategi för att uppnå en högre tillgänglighet och delaktighet.

En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara nedsatt syn och hörsel, rörelsehinder, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller allergi.

Gemensamt ansvar

Det finns ett gemensamt ansvar för att skapa ett samhälle där alla kan delta, oavsett förutsättningar. Aneby kommun ska vara en tillgänglig kommun som möjliggör människors delaktighet på lika villkor.

Eftersom kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen är det av avgörande betydelse att verksamhet, byggnader, lokaler, utemiljö och information är tillgängligt för alla.

Mer effektivt arbete

Fortfarande återstår dock mycket arbete innan det är ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Arbetet med detta måste förändras för att bli mer effektivt. Målen måste bli mer konkreta och mätbara och därmed uppföljningsbara.

Ett samhälle för alla

Arbetet med tillgänglighet och delaktighet ska inte bedrivas vid sidan av ordinarie verksamhet. Perspektivet ”ett samhälle för alla” ska integreras som en naturlig del i allt arbete som bedrivs i redan befintliga styrmodeller och processer. Om det perspektivet alltid finns med bör det rimligtvis leda till ett bättre samhälle för alla.

Mer kunskap och högre kompetens

Ett kommunövergripande  mål för 2014, och gemensamt för alla avdelningar i kommunen, är en kunskaps- och kompetenshöjning i det arbetet med tillgänglighet och delaktighet. Utöver det ska varje avdelning formulera ytterligare två mål som stärker detta arbete.

Publicerad 2013-01-16
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]