Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Två planeringsdagar blir tre för personalen på förskola och fritids
Huvudmeny

Två planeringsdagar blir tre för personalen på förskola och fritids

Kraven på att säkerställa god kvalite på förskola och fritids ökar. För att personalen ska få möjlighet att göra detta arbete utökar man planeringsdagarna då förskolan helt stänger, från två dagar till tre dagar per år. 

Förskolans och fritidshemmets kvalité ska dokumenteras

I förskolans och fritidshemmets reviderade läroplan – Skola 2011 finns ett särskilt kapitel som rör uppföljning, utvärdering och utveckling. Där står att läsa att förskolans och fritidshemmets kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras.

- Eftersom förskoleverksamheten pågår från klockan 06.00-18.00 varje vardag är det svårt att hitta en tid för det organiserade uppföljningsarbete som krävs menar Eva Nordh förskolechef i kommunen.  

Kommande årsplan för planeringsdagarna

  • En dag i augusti för att göra prioriteringar och verksamhetsplanering utifrån barngrupp, personalresurs och tidigare utvärderingar.
  • En dag i december/januari för utvärdering av hösten och planering för våren.
  • En dag i juni för utvärdering/analys och skrivandet av pedagogsikt bokslut för innevarande verksamhetsår även innehållande åtgärder för utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars om att utöka planeringsdagarna från två till tre dagar per år.

Publicerad 2014-03-21
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]