Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Vad tycker Anebyborna om sin kommun?
Huvudmeny

Vad tycker Anebyborna om sin kommun?

Under våren 2011 får 500 kommuninvånare möjligheten att tycka till om Aneby som en plats att leva på, den kommunala verksamheten samt möjligheterna till inflytande. Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån.

Statistiska Centralbyrån, SCB, har sedan hösten 2005 erbjudit landets kommuner medborgarundersökningar. Undersökningarna genomförs i enkätform och resultatet presenteras i form av ett Nöjd-Kund-Index som på ett tydligt sätt visar vilka faktorer eller verksamheter som behöver förbättras för att invånarana ska vara nöjda med kommunens som plats att bo och leva på, kommunens olika verksamheter och möjligheten till inflytande på kommunala beslut.

Kommunstyrelsen tog beslut i januari om att delta i vårens medborgarundersökning, vilket innebär att 500 Anebybor kommer att få möjligheten att svara på frågor kring attraktivitet, service, kvalitet och inflytande. Kommunstyrelsens beslut grundas i det kommunövergripande styrkortet och samhällsperspektivet där det finns en målsättning att minst hamna på 60% nöjdhet. Du kan läsa mer om kommunens styrkort, strategier och målsättningar i dokumentet Strategisk plan och balanserat styrkort 2011 - 2014.

Publicerad 2011-01-28
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]