Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Väg 32 Sunneränga–Marbäck:Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten
Huvudmeny

Väg 32 Sunneränga–Marbäck:Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten

Under tiden 20 augusti-13 september är arbetsplanen med miljökonsekvensbeskrivningen utställd. Den innehåller förslag på ombyggnad av väg 32, mellan Sunneränga och Marbäck.

Handlingarna finns på:

  • Trafikverket, Kaserngatan10, Jönköping alt. Björkhemsvägen 17, Kristianstad
  • Aneby kommun, Storgatan 48, Aneby
  • Nässjö kommun, Medborgarkontoret, Rådhusgatan 20, Nässjö

Synpunkter

Dina synpunkter ska ha kommit till Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Syd, Box 810, 781 28 Borlänge, senast fredagen den 13 september 2013. Under utställningstiden finns inkomna yttranden hos Trafikverket i Jönköping.

Bakgrund

Sunneränga och Marbäck ligger mellan Eksjö och Tranås. Vägbredden på sträckan överstiger 6,5 meter och saknar vägrenar. Årsdygnstrafiken 2005 uppgick till 2 600 fordon, varav cirka 20 procent var tung trafik. På sträckan finns många in- och utfarter, krön och svackor som bidrar till stora trafiksäkerhetsrisker.

Målet med en vägutbyggnad är att öka framkomligheten och att förbättra vägens standard. Vägen blir en mötesseparerad väg.

Information finns även under dokument på denna sida: Trafikverkets hemsida.

Publicerad 2013-08-21
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]