Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Nyanlända - Integration
Huvudmeny
Färgglada klädnypor på rad

Integration i Aneby - hur hjälper vi nyanlända

Genom en ömsesidig öppenhet för varandras olika kulturer och levnadsvillkor kan invandrarna bli en del av vårt samhälle, på samma villkor, med samma möjligheter och skyldigheter som andra kommuninnevånare.

Tycker du att det är svårt att hålla isär olika boendeformer? Här kan du läsa mer om asylsökandeprocessen och olika boendeformer.

Vad du kan göra

Många flyktingar kommer till Sverige nu. Som privatperson kan du på olika sätt bidra till ett bra mottagande.

Anmäl ditt intresse för:

Besök Office corner och hjälp till med allt från att förklara hur det svenska systemet fungerar till att bara umgås och vara en medmänniska. Du behövs!

Flyktingmottagning

Frågor i samband med integration handläggs av myndighetsenheten med utgångspunkt från de behov som finns i varje enskilt fall.

Har frågor kring flyktingmottagningen kan du kontakta flyktingsamordnare  Eva Hertzman eller flyktinghandläggare  Maja Lindov

Senast kontrollerad: 2017-04-18.

Evakueringsboende aktiverat

Mottagande av flyktingar

Det var trötta ögon som mötte den skara av kommunanställda och frivilliga som samlats för att ta emot bussen från Malmö som anlände med flyktingar till evakueringsboendet i Aneby. Det kunde konstateras allteftersom totalt knappt 50 personer, varav drygt hälften barn i framförallt yngre åldrar, slussades in för att få varm mat i magen under måndagseftermiddagen.

Lommaryds skola inte längre första alternativet

Lommaryds förskola

Den fortsatta utredningen kring lokaler som skulle kunna fungera som evakueringsboende för asylsökande flyktingar visar att Lommaryds skola inte längre ska ses som det första alternativet. Det blev klart när kommunens händelsegrupp träffades för möte under måndagen. Istället är det andra mer intressanta alternativ som fokuseras. Med hänsyn till senaste tidens nyhetsrapporteringar kring bränder och att alla detaljer ännu inte är utredda så kan kommunen i nuläget inte lämna ytterligare uppgifter.

Uppdatering kring flyktingmottagandet

Anne Hallberg, kommunchef

Anne Hallberg i kommunfullmäktige den 26/10

Under måndagens kommunfullmäktige (den 26/10) inledde kommunchef Anne Hallberg med att berätta om aktuellt läge i flyktingfrågan. Bland annat beskrevs kommunens och regionens beredskap, men även de frivilliga krafter från organisationer och enskilda personer som utgör en viktig del för att mottagandet ska bli så bra som möjligt. 

Hur jobbar Aneby kommun med flyktingsituationen?

Anne Hallberg

Anne Hallberg, kommunchef

Kommunchefen Anne Hallberg informerar

Flyktingsituationen i Europa är inne i en period när stora grupper flyr från krig och våld. Sverige tar emot många flyktingar och vi ska göra det på bästa sätt och så värdigt vi bara kan.

Just nu befinner sig cirka 60 miljoner människor på flykt i den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Cirka 80 000 personer har på olika sätt nått Sverige för att söka skydd och asyl i hopp om en tryggare framtid.

Att vara god man för ensamkommande barn

Varje år kommer flera tusen barn under 18 år utan föräldrar till Sverige och söker asyl. De ska enligt lag ha stöd av en god man innan de får uppehållstillstånd.

Stort intresse att vara värdfamilj till nyanlända

Händer

Gensvaret bland Anebyborna var stort när Studieförbundet Vuxenskolan och Aneby kommun informerade om vad det innebär att vara värdfamilj i Gula villan i mitten av april. I dagsläget är det ett 20-tal och familjer som visat intresse.

Invandring en nyckel till Anebys överlevnad som kommun

I slutet av förra året beslutade politikerna i Aneby kommun att vi under 2015 ska ta emot 73 nyanlända flyktingar. Ett beslut som samtidigt förpliktigar att vi lyckas bra med att bosätta alla de här personerna och också lyckas integrera dem i vardagslivet i samhället.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]