Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Nyanlända - Integration  » Evakueringsboende aktiverat
Huvudmeny
Färgglada klädnypor på rad

Evakueringsboende aktiverat

Mottagande av flyktingar

Det var trötta ögon som mötte den skara av kommunanställda och frivilliga som samlats för att ta emot bussen från Malmö som anlände med flyktingar till evakueringsboendet i Aneby. Det kunde konstateras allteftersom totalt knappt 50 personer, varav drygt hälften barn i framförallt yngre åldrar, slussades in för att få varm mat i magen under måndagseftermiddagen.

Stort engagemang

Personal från kommunen tillsammans med frivilliga från kyrkan i Aneby samlades vid lunchtid på måndagen för att färdigställa de sista förberedelserna inför mottagandet. Även kommunchef Anne Hallberg fanns på plats och uttyckte sin tacksamhet för Anebybornas öppenhjärtlighet och Anebys varma historia kring flyktingmottagande. Flertalet av kommunens personal på plats har utländsk bakgrund och kunde på ett elegant sätt agera tolkar vid mottagandet. Totalt engageras sex frivilligorganisationer som medverkar till att de asylsökande får det stöd de behöver i väntan på att få fortsätta sin resa och asylsökandeprocess.

Evakueringsboende är den provisoriska boendeform som kommunen tillhandahåller för asylsökande till dess att Migrationsverket lyckats iordningställa ett boende. Det finns i nuläget inga uppgifter om hur lång tid våra gäster kommer att stanna på evakueringsboendet.

Vill du hjälpa till?

Många flyktingar kommer till Sverige nu. Som privatperson kan du på olika sätt bidra till ett bra mottagande. Vi kan i nuläget inte svara på när det blir aktuellt att vi hör av oss, men vi ser att det finns ett stort behov av hjälp av frivilliga krafter på lång sikt.

Anmäl ditt intresse för:

Besök Office corner och hjälp till med allt från att förklara hur det svenska systemet fungerar till att bara umgås och vara en medmänniska. Du behövs!

Senast kontrollerad: 2015-11-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]