Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Nyanlända - Integration  » Hur jobbar Aneby kommun med flyktingsituationen?
Huvudmeny
Färgglada klädnypor på rad

Hur jobbar Aneby kommun med flyktingsituationen?

Anne Hallberg

Anne Hallberg, kommunchef

Kommunchefen Anne Hallberg informerar

Flyktingsituationen i Europa är inne i en period när stora grupper flyr från krig och våld. Sverige tar emot många flyktingar och vi ska göra det på bästa sätt och så värdigt vi bara kan.

Just nu befinner sig cirka 60 miljoner människor på flykt i den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Cirka 80 000 personer har på olika sätt nått Sverige för att söka skydd och asyl i hopp om en tryggare framtid.

Hur vi jobbar i kommunen

Många kommuninvånare, föreningar och frivilligorganisationer med flera hör av sig med frågor av olika slag.  

I Aneby kommun har vi skapat en händelsegrupp som består av kommunens ledningsgrupp, räddningschef, myndighetschef, flyktingsamordnare och kommunikationschef.

Bakgrunden till gruppen är att regeringen gav Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, i uppdrag att arbeta med en nationell plan för mottagning av flyktingar utifrån den situation som är i dag. Länsstyrelsen ansvarar och de har kontaktpersoner ute i alla kommuner för att få en god bild och spridning av läge och planering.

Samarbete i länet - räddningschefen bevakar

I Jönköpings län har vi ett upparbetat samarbete, F-samverkan. De har kontinuerliga telefonmöten varje vecka om aktuella händelser, allt från idrottsevenemang eller väderläge till som nu flyktingsituationen. Från Aneby kommun sitter räddningschef Tommy Gustafsson och han och jag bedömde att vi behöver en grupp som jobbar här i Aneby nu i rådande flyktingsituation. Parallellt med det arbetet fortsätter det vanliga flyktingmottagandet som vi har avtal med Migrationsverket genom Länsstyrelsen.

Målet -ett gott flyktingmottagande i kommunen

Samarbete med intresseorganisationer, frivilligorganisationer, kyrkor och föreningar fortgår och intensifieras också. Det finns många positiva krafter som vill göra, och gör, det absolut bästa. Tillsammans med medborgarna i kommunen är målet att vi ska ha ett gott flyktingmottagande som blir bra för både våra gäster på de akuta boenden som vi planerar och för oss som varje dag har vår gärning och bor i Aneby kommun.

Välkommen att höra av Dig om Du vill fråga, lämna synpunkter!

Ring kommunen på telefonnummer 0380-461 00 eller maila ditt namn och telefonnummer till E-post: receptionen@aneby.se

Hälsningar

Namnteckning Anne Hallberg

Anne Hallberg, kommunchef

Senast kontrollerad: 2015-10-16.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]