Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Rehabilitering
Huvudmeny

Rehabilitering

Vård- och omsorgsavdelningens rehabenhet arbetar med både primärvårdsrehabilitering och kommunal rehabilitering. Inom enheten finns sjukgymnaster och arbetsterapeuter som också handleder och arbetar genom rehabassistenter, rehabundersköterskor och vårdbiträden/undersköterskor i hemvården.

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering omfattar personer i eget boende. Till primärvårdsrehabiliteringen kommer vårdtagare via remiss från läkare, sjuksköterska, hemtjänstassistent med flera. Det är också möjligt att kontakta enheten direkt för att få insatser i form av behandling, träning, hjälpmedel med mera. Personalen bedömer funktioner och behov och i samråd med dig väljs lämpliga insatser som sedan utförs i hemmet eller i rehabenhetens lokaler.

Kommunal rehabilitering

Kommunal rehabilitering omfattar personer i särskilda boenden. På Antuna servicehus finns även ett korttidsboende där man kan få hjälp med träning under en tidsbegränsad period. Målsättning för träningen är att komma hem igen och insatserna är fokuserade på aktiviteter i det dagliga livet. Särskild rehabilitering erbjuds också personer med demenssjukdomar under två dagar i veckan.

Handläggare vid kommunens Myndighetsenheten | Biståndshandläggning avgör om behovet av extra hjälp och stöd för kommunal rehabilitering finns. 

Senast kontrollerad: 2012-10-17.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]