Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Trygghet och säkerhet » Räddningstjänsten » Till dig som är huvudarbetsgivare för en deltidsbrandman
Huvudmeny

Till dig som är huvudarbetsgivare för en deltidsbrandman

Inom Aneby Räddningstjänst, som har 21 personer anställda som deltidsbrandmän, är deltidsbrandmannen en väldigt viktig kugge för att kunna erbjuda den säkerhetsnivå som kommunfullmäktige i Aneby kommun slagit fast ska gälla. Att vara anställd som deltidsbrandman innebär att man har en bisyssla, den ska alltid godkännas av huvudarbetsgivaren. Men vad innebär det att ha medarbetare som också är deltidsbrandmän?

När vi anställer en deltidsbrandman så "anställer" vi också hans/hennes huvudarbetsgivare. Vi har därför sammanställt ett antal frågor som vi vet brukar bli aktuella i samtalet med den person som vi vill ska ingå i vår organisation. 

Hur lång tid tar utbildningen?

Oavsett vad man ska sysselsättas med krävs utbildning. Aneby Räddningstjänst ansvarar för att personen utbildas och utbildningen startar någon tid efter det att han/hon anställts av oss.

Preparandkurs: Den första delen av deltidsbrandmannens utbildning kallas ”preparandkurs” och omfattar två veckor. För att kunna delta krävs att personen beviljas tjänstledigt från sin huvudarbetsgivare i tio dagar.

Räddningsinsats: Inom två år efter anställning ska deltidsbrandmannen även genomgå kursen Räddningsinsats. Kursen omfattar sju veckor och fem av dessa sker på annan ort. Utbildningsveckorna är dock inte förlagda i följd utan medarbetaren kan vara hemma och jobbar emellan utbildningsveckorna. De två kvarvarande veckorna ligger insprängda i utbildningen och innefattar s k distansstudier. Jobbet i huvudanställningen skall normalt sett inte beröras alls under avsnitten som innehåller distansstudier. Sammanlagt krävs 25 dagars tjänstledighet från huvudanställning, dock ej i följd.

Befälsutbildning: Av organisationens 21 anställda med krav på beredskap är 6 personer befälsutbildade. Efter ett antal år som brandman kan det eventuellt bli aktuellt för din medarbetare att vidareutbilda sig till befäl. Befälsutbildningen omfattar sex veckor och en del kurser genomförs i ett streck, andra delas upp två omgångar.

Vem betalar lön under utbildningen?

När deltidsbrandmannen är på utbildning betalar räddningstjänsten förlorad arbetsinkomst, inklusive semesterersättning, i huvudanställning.

Påverkar övningar, tester och läkarundersökningar arbetstiden?

Minimalt. Deltidsbrandmannen ska öva ca 50 timmar/år. Övningstiden är normalt sett förlagd till vardagskvällar. En gång om året ska brandmannen läkarundersökas och konditionstestas. Detta sker oftast på dagtid och tar ca 1 timme.

Hur mycket är brandmannen borta för larm?

Normalt sett har brandmannen beredskap var tredje vecka. Under sin beredskapsvecka är vederbörande skyldig att infinna sig, inom en viss tid, vid larm. Aneby Räddningstjänst har cirka 110 larm om året, vilket innebär cirka två larm/vecka med spridning över veckodagar och tid på dygnet.

Vad händer om brandmannen skadar sig eller blir sjuk?

Aneby kommun betalar 80 procent av den ersättning vederbörande skulle fått från räddningstjänsten under de två första veckorna. Därefter ersätts den anställde av Försäkringskassan. Huvudarbetsgivaren betalar också ut, som vanligt, sjukersättning för de första 14 dagarna om deltidsbrandmannen även är sjukskriven från sitt ordinarie jobb. Vid eventuella ”rehabutredningar” har huvudarbetsgivaren ytterst ansvaret för detta. Aneby kommun medverkar och hjälper gärna till i utredningen.

Vem betalar lön vid utryckning?

Det gör räddningstjänsten. Vi förutsätter dock att den enskilde själv reglerar löneavdraget med sin huvudarbetsgivare.

Har jag som huvudarbetsgivare någon nytta av att ha en deltidsbrandman anställd?

Ja, vi menar det! Förutom medverkan till en bra kommunal service, oavsett var händelsen inträffat, är deltidsbrandmannens utbildning och erfarenhet en resurs att nyttja inom en verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. I grundutbildningen ingår också en omfattande första-hjälpen-kurs (ca 40 timmar) vilket definitivt är en tillgång.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?

Kontakta Bo Christensson räddningschef Aneby kommun. Du når honom på tel. 0380-462 00 eller på mejl: bo.christensson@aneby.se

Senast kontrollerad: 2016-10-03.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]