Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Naturvård i Aneby
Huvudmeny

Naturvård i Aneby

Naturvård i Aneby bedrivs ofta i projektform. Dessa finansieras såväl av kommunen som med olika bidrag. Sedan 2004 har Naturvårdsverket erbjudit landets kommuner att söka bidrag för lokala naturvårdssatsningar s.k. LONA-projekt. Aneby kommun har hittills genomfört ett tiotal projekt. Exempel på några är trätrappan genom Stalpetravinen, Ruppens naturstation, fågeltornet vid Ekotopia och promenadstråket som följer Svartån via Rhododendronparken och runt Målqvistadammen.

LONA

Kampanjsymbol för lokala naturvårdssatsningar

En lokal naturvårdssatsning i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Naturvårdsverket och Aneby kommun.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna.

Aneby kommuns LONA-projekt

Senast kontrollerad: 2014-12-08.

Promenera vid Anebysjön

Flytbryggan vid Anebysjön

Anebysjön ligger tätortsnära i söder och angränsar i dag till kommunens äldsta delar (Aneby gård) och södra industriområdet. Genom sjön passerar Svartån på sin väg norrut. Fram till Anebysjön finns idag promenadvägar anlagda som förbinder den med tätorten. Ett fågeltorn är uppfört i nordöstra delen av sjön som ett led i tidigare LONA-satsning 2006-2009.

Utsikt vid södra Ralången

Utsiktstornet vid Ralången

I utkanten av Aneby kommuns tätort i öster ligger Bredestadsdalen som bland annat i norra delen hyser naturreservatet Hyllingen. Genom området passerar Svartån på sin färd norrut via sjön Ralången. Området karaktäriseras av en riklig förekomst av fågel och är en mycket viktig observationsplats för fågelskådare.

Natur- och kulturguiden hjälper dig att upptäcka Anebys natur

Framsida på Natur- och kulturguiden men solens strålas som silar genom trädkronorna

Natur- och kulturguiden är en enkel guide till kommunens fantastiska natur. Guiden ska ses som en introduktion till ett urval av platser o kommunens natur varifrån man kan börja sina upptäcktsfärder för att sedan gå vidare och utforska på egen hand.

Guiden skapades med hjälp av bidrag från länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning. 

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]