Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Barnomsorg » Maxtaxa
Huvudmeny

Maxtaxa

Taxan är utformad som en enhetstaxa, det vill säga avgiften avser kostnaden för en plats och är densamma oavsett hur många timmar per vecka som barnet vistas i förskolan eller på fritidshemmet.

Avgift

Maxtaxan innebär att avgiften utgör max 3% av föräldrarnas inkomst, dock maximal summa enligt nedanstående tabell.

 

Förskola

Fritidshem

Barn 1

3% (max 1 362 kronor/månad)

2% (max 908 kronor/månad)

Barn 2

2% (max 908 kronor/månad)

1% (max 454 kronor/månad)

Barn 3

1% (max 454 kronor/månad)

1% (max 454 kronor/månad)

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Hushållets sammanlagda inkomst

Inkomsttaket för beräkning av maxtaxa är för närvarande 45 390 kronor. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Yngsta barnet i en familj räknas som barn 1, näst yngsta som barn 2 och så vidare.

Så här räknas avgiften ut

Exempel 1
En familj har två barn i förskolan.
Sammanlagd inkomst 23 500 kronor.
(23 500 x 3% =705) + (23 500 x 2% =470) Totalt 1 175 kronor.

Exempel 2
En familj har ett barn i förskolan och två barn på fritidshem.
Sammanlagd inkomst 28 000 kronor.
(28 000 x 3% =840) + (28 000 x 1% =280) + (28 000 x 1% =280) Totalt 1 400 kronor.

Senast kontrollerad: 2017-03-08.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]