Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Barnomsorg » Regler vid uppsägning av plats
Huvudmeny

Regler vid uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader räknat från den första dagen i påföljande månad. De barn som sägs upp från sin plats i barnomsorgen i samband med föräldraledighet har förtursrätt, i mån av plats, på den tidigare enheten från det datum som överenskommits.
För barn som inte regelbundet nyttjar sin plats, utan att särskilda skäl finns, kan sägas upp från sin plats av barn- och utbildningsutskottet.

4- månadersregeln

Om barnomsorgsplatsen sägs upp och ny plats önskas inom 4 månader, räknas placeringen som om den fortgått under hela perioden. 

Avgift utgår för platsen retroaktivt även för de månaders om barnet inte varit närvarande. 
Detta gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till fritidshem. Undantaget är familj vars förälder blir arbetssökande och får arbete igen inom fyra månader.

Senast kontrollerad: 2018-05-25.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]