Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby
Huvudmeny

Framtidens skola i Aneby

Här hittar du information kring skolutredningen och det fortsatta arbetet med byggnationen. Tidigare artiklar hittar du längst ned på sidan.

Senast kontrollerad: 2016-02-02.

Avtal tecknat för påbyggnad av B-huset på Furulidskolan

Efter genomförd upphandling har Aneby kommun nu tecknat avtal med Byggkompaniet i Nässjö AB för påbyggnad av en våning på B-huset på Furulidskolan. B-huset innehåller framförallt hemkunskaps- och slöjdsalar. Den nya våningen kommer att ge plats åt tätortens årskurs 4 och 5. Byggentreprenaden ligger på drygt 21 miljoner kronor.

Bild på ritning av påbyggnaden till Furulidskolan

Inflyttat i nya förskolan på Parkskolan

Nya förskolan på Parkskolan

Elever och personal början komma på plats.

Första etappen i byggnationen av framtidens skola i Aneby är nu uppförd och klar. Verksamheten har flyttat in i de nya lokalerna på Parkskolan.

- Tidplanen har hållit och vi är mycket nöjda med slutresultatet, summerar Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef och projektledare. 

Klart för detaljprojektering för om- och tillbyggnad av Furulidskolan

Fasadskiss Furulidskolan

Kommunstyrelsen har beslutat om att påbörja detaljprojektering av den andra etappen i byggnationen av framtidens skola i Aneby.

– Två arbetsgrupper med pedagoger, ledare, arkitekter och konsulter, fackliga representanter med flera har parallellt arbetat med utformning av den andra etappen. De har lämnat ifrån sig ett mycket trevligt och genomarbetat förslag som kommunstyrelsen har ställt sig bakom berättar Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef och projektledare.

Parkskolans nya förskola växer fram

Parkskolans förskola- ombyggnation

Till vänster i bild syns ny förbindelsekorridor med kapprum, till höger nytt allrum i ny avdelning.

Byggnationen av de nya förskoleavdelningarna på Parkskolan går enligt plan.

– Hittills har bygget gått mycket bra och tidplanen, med inflyttning efter nyår, ser ut att hålla säger Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef i kommunen.

– Man stötte på berg när en ny kulvert skulle anläggas vilket medförde att sprängning krävdes, men det är också det enda, lite större tillkommande arbetet.

Om och tillbyggnad av Furulidskolan - etapp två

Furulidskolan

Just nu arbetar man med etapp två i projektet "byggnation av framtidens skola i Aneby" vilket innebär om - och tillbyggnad av Furulidskolan.  

Samhällsbyggnadschefen Michael Wirestam redogjorde på senaste kommunstyrelsen ett förslag från arkitekterna.

Första spadtaget vid om - och tillbyggnationen på Parkskolan

Efter en tid av planering och projektering är nu om- och tillbyggnaden på Parkskolan igång. Vid lunchtid på tisdagen hjälptes förskolebarnen till och tog de första spadtagen. Efteråt firade barnen med glass.

Förslag till ny skolgård på Parkskolan

Under hösten och vintern har ett par landskapsarkitekter från konsultföretaget ÅF arbetat med utformningen av skolgården tillsammans med förskolebarnen, elever och lärare vid Parkskolan.

Avtal tecknat för om- och tillbyggnaden på Parkskolan

Efter genomförd upphandling har kommunen nu tecknat avtal med Peab Byggservice AB för om- och tillbyggnaden av två förskoleavdelningar på Parkskolan. Byggentreprenaden, som även innefattar den nya förskolegården och ny takbeläggning på de båda befintliga förskoleavdelningarna, ligger på drygt 10,2 miljoner kronor.

Illustration över skolbyggnaden

Dags för byggstart - information om Parkskolans om- och tillbyggnad

Grävmaskin

Måndag 20 april, kl 18-19 - Matsalen Parkskolan 

Nu är det dags att börja om- och tillbyggnationen av Parkskolan, del ett i projektet ”Framtidens skola i Aneby”. Varmt välkommen till en informationsträff där ansvariga berättar om hur byggnationen kommer att gå till. Du kommer bland annat få information om byggtrafiken, avspärrningar samt tillfälliga vägar och entréer till Parkskolan. 

Intresset och uppslutningen var stor vid informationsträff om framtidens skola i Aneby

I tisdags kväll (31 mars) bjöd kommunen in allmänheten till information om pågående projekt; framtidens skola i Aneby. Intresset var stort och drygt 80 personer kom till gula villan under informationen.

Nya förskolan tar form – byggstart i maj

Den första etappen i projektet "byggnation av framtidens skola i Aneby" är om- och tillbyggnaden av två förskoleavdelningar på Parkskolan. I mitten av maj kommer man troligtvis börja bygga och målsättningen är att den nya byggnaden ska kunna börja användas av verksamheten i januari 2016. 

Nytt om skolutredningen

2014-04-17

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 april beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta, att inriktningen avseende nybyggnation av framtidens skola i Aneby tätort ska genomföras enligt utredningsalternativ 3b, ”Barnskola på Furulid och Park”.

Ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 28 april. 

OBS! Ny reviderad version av PM Svartåskolan efter kommunfullmäktige 28 april se bifogade filer

Aktuellt om skolutredningen

2014-03-13

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars presenterades skolutredningen med en beskrivning av de tre alternativ, som ingick i kommunstyrelsens direktiv från sammanträdet den 11 februari.

Information om pågående skolutredning

2014-02-13

Vid kommunstyrelsens sammanträde 11 februari behandlades pågående skolutredning.

Information om pågående skolutredning

2014-01-27

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari presenterade barn- och utbildningschef Bo Rofors fem alternativ till ny skolorganisation som arbetats fram av chefer och pedagoger inom Barn- och utbildningsavdelningen.

Aktuellt om Svartåskolan

2013-11-20

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 november rapporterades att arbetet med att upphandla de tre nya paviljongerna (två förskoleavdelningar och en köksmodul) som ska sättas upp vid Solrosens förskola har påbörjats. Med den tid som upphandlingen beräknas ta, kan verksamheten öppnas tidigast omkring den 1 april.

Beslut gällande Svartåskolan

2013-10-15

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober beslutades det att Svartåskolan ska rivas. Vid samma möte beslutade kommunstyrelsen också att komplettera förskolan Solrosen med två nya avdelningar och ett mottagningskök. 

Vad händer med Svartåskolan?

2013-09-19

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 september beslutade kommunstyrelsen att inte renovera nuvarande Svartåskolan, då det finns en risk för kvarstående problem i byggnaden även efter en renovering. Beslutet innebär att Svartåskolan ska rivas. Kommunstyrelsen beslutade också att en fördjupad utredning avseende nybyggnad av Svartåskolan ska göras utifrån tre alternativ:

Ny modulbyggnad vid Furulid för Svartåskolans elever

2013-06-14
Nu är det klart hur lösningen ska se ut när höstterminen startar för Svartåskolans elever.

  • Årskurs F-2 och fritids ska gå i en ny modulbyggnad placerad på nuvarande asfaltsplanen med ishockeyrink öster om Furulidskolan.
  • Årskurs 3-5 ska gå i Furulidskolan, i den södra korridoren.

Svartåskolan i behov av åtgärder

2013-06-05
Aneby kommun står inför ett problem gällande grundskolan i Aneby, då det vid besiktning framkommit att Svartåskolan står i behov av omfattande åtgärder. Det innebär att eleverna ej kan ta Svartåskolan i anspråk vid höstterminens start.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]