Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Aktuellt om skolutredningen
Huvudmeny

Aktuellt om skolutredningen

2014-03-13

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars presenterades skolutredningen med en beskrivning av de tre alternativ, som ingick i kommunstyrelsens direktiv från sammanträdet den 11 februari.

Ytterligare alternativ

Under arbetets gång har de tre alternativen blivit fyra, då alternativ 3, Förskoleklass-år 3 antingen kan placeras på Svartåområdet eller på Furulidsområdet. I utredningen är således alt. 3a, Barnskola på Svartå och Park och alt. 3b, Barnskola på Furulid och Park.

Ett observandum är att det i nuläget endast är möjligt att beräkna lokalkostnaden utifrån en schablon som utgår från pris per kvadratmeter. Kortfattat visar kostnadsberäkningen att alternativ 1, är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet och att alternativ 3a, är det ekonomiskt klart dyraste. Alternativ 3b, är ekonomiskt något billigare än alternativ 3a, dock klart dyrare än alternativ 1. Alternativ 5 är ekonomiskt billigare än alternativen 3a och 3b, men klart dyrare än alternativ 1.

Beslutet flyttas fram

Då tiden varit knapp för framtagandet av underlagen för olika beräkningar, behövs ytterligare tid innan beslut kan fattas. Detta dels för att hinna kontrollera framtagna uppgifter, dels för att komplettera utredningen med kostnader för inventarier och drift för de olika alternativen. Kommunstyrelsens beslutade därför att avvakta med beslutet till nästa sammanträde som är den 16 april. Detta sammanfaller då med kommunstyrelsens budgetdagar inför 2015-2017. Detta innebär att ärendet tidigast behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april.

PM utredning Svartåskolan(1,43 MB)

Bilaga 1a synpunkter (0,13 MB)

Bilaga 1b synpunkter (0,08 MB)

Bilaga 2 Ritningar skolutredning (1,66 MB)

Bilaga 3 ekonomi (1,87 MB)

Bilaga 4 Tidplan för upphandling skola förskola (0,24 MB)

Senast kontrollerad: 2014-04-17.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]