Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Beslut gällande Svartåskolan
Huvudmeny

Beslut gällande Svartåskolan

2013-10-15

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober beslutades det att Svartåskolan ska rivas. Vid samma möte beslutade kommunstyrelsen också att komplettera förskolan Solrosen med två nya avdelningar och ett mottagningskök. 

Till den ena avdelningen ska Skräddarens verksamhet flytta, som idag finns tillfälligt i Korskyrkans lokaler medan den andra avdelningen öppnas för att kunna erbjuda plats till barn som är aktuella för placering efter nyåret. Det nya köket ersätter Svartåskolans kök och matsal där Solrosens barn och pedagoger äter idag. Tekniska enheten har nu uppdraget att hyra tre moduler för detta ändamål och med denna åtgärd bedöms det akuta behovet av förskoleplatser efter årsskiftet vara löst. För en mera långsiktig lösning av förskoleplatser i Aneby tätort och i avvaktan på vad som händer med den planerade förskolan i Stalpetområdet, (Konserthusgatan/Ringvägen) har Barn- och utbildningsutskottet fått i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ett beslutsunderlag avseende placering och byggnation av en ny förskola med fyra avdelningar.

Senast kontrollerad: 2014-03-13.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]