Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Förslag till ny skolgård på Parkskolan
Huvudmeny

Förslag till ny skolgård på Parkskolan

Under hösten och vintern har ett par landskapsarkitekter från konsultföretaget ÅF arbetat med utformningen av skolgården tillsammans med förskolebarnen, elever och lärare vid Parkskolan.

- Ett fantastiskt sätt att arbeta tillsammans med barnen, något som ÅF också har framhållit och omnämnt som något av ett ”skolexempel” på hur man kan och bör arbeta i sådana här projekt säger Michael Wirestam, kommunens samhällsbyggnadschef och projektledare i skolbyggnationen.

Ett första skissförslag utifrån elevernas önskemål

Förslagsskiss på ny skolgård vid Parkskolan

Förslagsskiss på hur skolgården vid Parkskolan skulle kunna se ut. Hela ritningen finns att ladda ner längst ner på sidan. 

Den nya förskolegården finns med i kommande byggentreprenad som påbörjas i slutet av maj och som ska vara klar att tas i bruk vid inflyttningen i de nya förskoleavdelningarna. För resterande skolgården har ÅF nu tagit fram ett första skissförslag med ett innehåll utifrån de önskemål som eleverna har lämnat. Återkommande önskemål har till största del tillgodosetts och finns med i förslaget.

- Ett mycket trevligt förslag som ÅF nu tar med sig hem och reviderar utifrån våra synpunkter. När förslaget är färdigt får vi se över om, hur och när vi kan genomföra åtgärderna. Troligen kommer det ske i olika etapper där en del kan genomföras i kommunens egen regi för att vi ska få så mycket som möjligt genomfört till så låg kostnad som möjligt säger Michael Wirestam.

- En viktig del är trafiken till och från skolan och där har vi lämnat en del synpunkter och diskuterat olika lösningar. En ny vändslinga med korttidsparkering för lämning och hämtning av barnen har föreslagits i anslutning till den befintliga busslingan. ÅF har fått ett uppdrag att särskilt se över denna och återkomma med förslag på utformningen.

Senast kontrollerad: 2015-04-20.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]