Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Information om pågående skolutredning
Huvudmeny

Information om pågående skolutredning

2014-01-27

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari presenterade barn- och utbildningschef Bo Rofors fem alternativ till ny skolorganisation som arbetats fram av chefer och pedagoger inom Barn- och utbildningsavdelningen.

Sammanlagt har tio alternativa förslag tagits fram, därav är det fem förslag som kommunstyrelsen bedömt vara de mest realistiska och anpassade till kommunen.

De fem alternativen är:

  • Alt. 1. Svartåskolan Förskoleklass (Fk) – år 5 flyttar till Furulidskolan. Förslaget innebär att ny skola byggs på annan plats.
  • Alt. 2. Samtlig skolverksamhet för de yngre åldrarna i centralorten, Fk – år 3 placeras på Parkskolan
  • Alt. 3. Fk – år 3 inkl. ny 4-avdelningsförskola på Parkskolan och detsamma på Svartåområdet alt. på Furulid. Centralortens år 4-9 på Furulidskolan i en parallellfunktion, klassystem för år 4 och år 5, därefter år 6-9 högstadiefunktion likt nuvarande modell.
  • Alt. 4. Samtlig skolverksamhet i centralorten; Fk – år 5 placeras på Parkskolan, blir en parallellfunktion. År 6-9 på Furulidskolan som idag. Ny 4-avdelningsförskola på Park och på Svartåområdet alt. på Furulid.
  • Alt. 5. Återuppbygga ny Svartåskola Fk-år 5 på samma plats som tidigare. FK-år 5 på Parkskolan och år 6-9 på Furulidskolan som idag. Ny 4-avdelningsförskola på Park och detsamma på Svartåområdet alt. på Furulid.

I bifogad länk nedan, kan du läsa mera om skolutredningen alternativ 1-5. Där finns även de fem inte aktuella alternativen redovisade under beteckning alt. A-E.

Skolutredningen har under två veckor kommunicerats med samtliga pedagoger och med förskolans och skolans brukarråd. Ett informationsmöte har även hållits för allmänheten som kommunstyrelsen inbjudit till. Ett tjugotal medborgare deltog vid det mötet i konserthuset. Vid dessa informationstillfällen har det varit möjligt att ställa frågor och lämna synpunkter på skolutredningens förslag.

Vid kommunstyrelsens kommande sammanträde den 11 februari ska direktiv lämnas till tjänstemännen om vilket/vilka av de fem alternativen som ska utredas vidare. Kommunstyrelsen avser sedan att vid sammanträdet den11 mars fatta beslut om vilket alternativ som kommunstyrelsen förordar. Enligt tidplanen beräknas slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 31 mars.

 Skolutredningen 2014 (0,25 MB)

Senast kontrollerad: 2014-04-17.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]