Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Information om pågående skolutredning
Huvudmeny

Information om pågående skolutredning

2014-02-13

Vid kommunstyrelsens sammanträde 11 februari behandlades pågående skolutredning.

Inledningsvis redovisade ekonomichef Katarina Ljunggren de ekonomiska förutsättningarna för byggnation av en ny skola, samt hur olika kostnadsnivåer påverkar framtida budget och driftskostnader. Därefter informerade kommunens upphandlare Johanna Evegren om tidplanen för en kommande upphandling, efter att kommunfullmäktige fattat beslut om vilket av skolalternativen som ska byggas. Tidplanen innehåller tid för utredning/förstudie, annonsering, utvärdering och tilldelning av avtal och beräknas ta 16- 18 månader. Detta innebär att byggnation tidigast kan påbörjas i början av 2016, under förutsättning att ingen överprövning av upphandlingen görs.

Vidare redovisade barn- och utbildningschef Bo Rofors en sammanfattning av inkomna synpunkter från personal/pedagoger, brukarråd och medborgare och kommunchef Veronica Åberg redovisade synpunkter från allmänhetens möte i konserthuset den 23 januari. Inkomna synpunkter har även mailats ut till kommunstyrelsens ledamöter.

Genom dessa två länkar kan du ta del av sammanfattningen av inkomna synpunkter

Skolutredning KS 140211 (0,08 MB)

Synpunkt från allmänheten 140123 (0,07 MB)

 

Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen om fortsatt utredningsdirektiv till styrgruppen. En enig kommunstyrelse beslutade att välja bort alternativ 2 och alternativ 4, dvs. de två alternativ där samtliga yngre barn finns på Parkskolan;

Alt. 2. Samtlig skolverksamhet för de yngre åldrarna i centralorten, Fk – år 3 placeras på Parkskolan Alt. 4. Samtlig skolverksamhet i centralorten; Fk – år 5 placeras på Parkskolan, blir en parallellfunktion. År 6-9 på Furulidskolan som idag. Ny 4-avdelningsförskola på Park och på Svartåområdet alt. på Furulid.

Vidare beslutade kommunstyrelsen om fortsatt uppdrag att utreda alternativen 1, 3 och 5 samt att utredningen avseende alternativ 5 avser att bygga en fullvärdig skola, dvs. en skola som innehåller slöjdsal, gymnastiksal, kök, matsal m.m. De tre alternativen som ska utredas vidare är således:

Alt. 1. Svartåskolan Förskoleklass (Fk) – år 5 flyttar till Furulidskolan. D.v.s. Svartåskolans nuvarande verksamhet permanentas på Furulid.

Alt. 3. Fk – år 3 inkl. ny 4-avdelningsförskola på Parkskolan och detsamma på Svartåområdet alt. på Furulid. Centralortens år 4-9 på Furulidskolan i en parallellfunktion, klassystem för år 4 och år 5, därefter år 6-9 högstadiefunktion likt nuvarande modell.

Alt. 5. Återuppbygga ny Svartåskola Fk-år 5 på samma plats som tidigare. FK-år 5 på Parkskolan och år 6-9 på Furulidskolan som idag. Ny 4-avdelningsförskola på Park och detsamma på Svartåområdet alt. på Furulid.

Kommunstyrelsens direktiv innehåller också ett uppdrag att parallellt med skolutredningen se på möjligheten att prioritera byggnation av en ny förskola, beroende på vilket alternativ som väljs.

Vid kommunstyrelsens kommande sammanträde den 11 mars ska ett underlag presenteras utifrån lagt direktiv. Kommunstyrelsen avser att vid samma sammanträde fatta beslut om vilket alternativ som kommunstyrelsen förordar. Enligt tidplanen beräknas slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 31 mars. Därefter kan upphandlingsarbetet påbörjas. 

Senast kontrollerad: 2014-04-17.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]