Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Klart för detaljprojektering för om- och tillbyggnad av Furulidskolan
Huvudmeny

Klart för detaljprojektering för om- och tillbyggnad av Furulidskolan

Fasadskiss Furulidskolan

Kommunstyrelsen har beslutat om att påbörja detaljprojektering av den andra etappen i byggnationen av framtidens skola i Aneby.

– Två arbetsgrupper med pedagoger, ledare, arkitekter och konsulter, fackliga representanter med flera har parallellt arbetat med utformning av den andra etappen. De har lämnat ifrån sig ett mycket trevligt och genomarbetat förslag som kommunstyrelsen har ställt sig bakom berättar Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef och projektledare.

Innehåll i förslaget

Förslaget innebär en tillbyggnad för årskurs 4 och 5 samt fritids om totalt 1 111 kvadratmeter. I utredningen är tillbyggnaden beräknad till 1 095 kvadratmeter. Förslaget ligger alltså väldigt nära vad som ursprungligen har beräknats. Tillbyggnaden sker i form av en ny andravåning på byggnaden som innehåller slöjd- och hemkunskapssalar. Att byggnationen sker i form av en andravåning gör också att ett trapphus med hiss krävs och detta i sig omfattar omkring 70 kvadratmeter.

– Den stora fördelen med påbyggnad av en andravåning är att skolgården och dess yta kan hållas intakt säger Michael Wirestam.

– Tillbyggnaden innehåller fem lektionssalar, sju grupprum, uppehållsyta, förråd, personal/arbetsrum samt teknikrum för ventilation med mera.

I andra etappen ingår även förslag om tillbyggnad av Furulidsrestaurangen. Här föreslås en tillbyggnad om 144 kvadratmeter som totalt ger 182 platser i restaurangen. I det ursprungliga utredningsalternativet nämns behov om ytterligare 30 platser och en total tillbyggnad om 75 kvadratmeter. En noggrannare utredning gällande kök och restaurang har gjorts vilken visar att behovet är större än vad som framkom i den ursprungliga utredningen.

Skiss restaurang Furulidskolan

Skiss över förslag om tillbyggnad av Furulidsrestaurangen.

Framtida skolgården

Tillsammans med utformningen av andra etappen har också översiktligt tittats på den tredje etappen med uppförande av nya Tallbackaskolan, framförallt för att kunna börja planera för den framtida skolgården. Eleverna vid Furulidskolan har under ”Alla får plats-veckan” arbetat med utformningen av skolgården. På samma sätt arbetar nu eleverna vid Tallbackaskolan, före detta Svartåskolan. Landskapsarkitekter från ÅF, som även var med och arbetade i första etappen med skolgården på Parskolan, arbetar för närvarande med utformningen av skolgården utifrån elevernas arbeten, tankar och önskemål.

I PDF-filerna nedan kan du läsa mer om förslagen av tillbyggnad av Furulidskolan.

Senast kontrollerad: 2015-11-12.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]