Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Ny modulbyggnad vid Furulid för Svartåskolans elever
Huvudmeny

Ny modulbyggnad vid Furulid för Svartåskolans elever

2013-06-14
Nu är det klart hur lösningen ska se ut när höstterminen startar för Svartåskolans elever.

  • Årskurs F-2 och fritids ska gå i en ny modulbyggnad placerad på nuvarande asfaltsplanen med ishockeyrink öster om Furulidskolan.
  • Årskurs 3-5 ska gå i Furulidskolan, i den södra korridoren.

Efter att det veckan före skolavslutningen i juni stod klart att Svartåskolan har sådana brister och mögelangrepp att undervisning inte kan bedrivas där när höstterminen startar har ett intensivt arbete pågått med att hitta en bra lösning.

Nu kommer hela Svartåskolans verksamhet att flytta upp till Furulidskoleområdet.

Karta över Furulidsområdet

Här ska Svartåskolans elever ha sin skolundervisning från höstterminen 2013.

I södra korridoren på Furulidskolan frigörs lektionssalar som senaste året använts för vuxenundervisning. Här ska årskurserna 3-5 få lektionssalar och grupprum.

För förskoleklassen och årskurserna 1-2, samt fritids, uppförs en modulbyggnad på den asfaltsplan öster om Furulidskolan där det under senaste åren funnits en ishockeyrink som nyttjats för boll- och lekplan/isbana. Modulbyggnaden ska innehålla fyra klassrum, fyra grupprum, toaletter med mera.

All teknisk utrustning flyttas med

- Vi flyttar med all teknisk utrustning från klassrummen i Svartåskolan. Det betyder att smartboards med mera flyttas dit och att vi får fullt utrustade lokaler som ska vara färdigställda lagom till terminsstarten 19 augusti, säger barn- och utbildningschefen Bo Rofors.

Den här lösningen innebär att Svartåskolans elever också ska utnyttja Furulidshallen för gymnastik och idrott, samt Furulidskolans matsal.

Efter midsommarhelgen var det gått ut information till alla föräldrar och elever på Svartåskolan med tydlig information om var respektive klass ska vara när terminen börjar.

"Tänkt om på beundransvärt sätt"

- Hela grundskoleorganisationen i Aneby har tagit ett stort gemensamt ansvar och hittat en mycket bra lösning på extremt kort tid, säger Bo Rofors.

- Det är beundransvärt hur alla på bara några dagar varit beredda att tänka om och hela tiden se ur barnperspektivet vad som är bäst i det här läget.

Yttre miljö med lekutrustning

Planeringen är att modulbyggnaden kommer på plats några veckor före terminsstarten och att det sedan blir ett intensivt arbete att få allt klart. Även den yttre miljön i området kommer att iordningsställas med belysning, lekutrustning med mera.

Modulbyggnaden har ett treårigt byggnadslov.

Här kan du läsa mer om de problem som finns med Svartåskolan.

Förskolan Solrosen kvar

Det är viktigt att notera att förskoleverksamheten som bedrivs i Solrosen, paviljongen intill Svartåskolan, kommer att drivas vidare. Den lokalen påverkas inte av det besked som gavs om statusen på Svartåskolans lokaler.

Senast kontrollerad: 2013-09-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]