Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Nytt om skolutredningen
Huvudmeny

Nytt om skolutredningen

2014-04-17

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 april beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta, att inriktningen avseende nybyggnation av framtidens skola i Aneby tätort ska genomföras enligt utredningsalternativ 3b, ”Barnskola på Furulid och Park”.

Ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 28 april. 

OBS! Ny reviderad version av PM Svartåskolan efter kommunfullmäktige 28 april se bifogade filer

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 april behandlades frågan om ny skolbyggnation i Aneby centralort. Som tidigare informerats om på kommunens hemsida beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i mars, att avvakta till sammanträdet i april med sitt slutgiltiga ställningstagande. Detta för att dels hinna kvalitetsäkra framtagna lokalkostnader för de olika byggnationerna och dels för att komplettera utredningen med drift- och inventariekostnader för de olika alternativen. Inför kommunstyrelsens sammanträde i april har detta beaktats i den slutgiltiga skolutredningen som styrgruppen för Svartåskolan överlämnat; Skolutredningen, PM 2014-04-09. Utredningen har även kompletterats med en beräknad investeringskostnad för den pedagogiska utemiljön för varje alternativ. Den ekonomiska sammanställningen finns i bilaga 3.

De förändringar som gjorts i beräkningen av lokalkostnaderna jämfört med tidigare beräkningar är enligt nedan:

Alternativ 1, Svartå FK-år 5 på Furulid

Furulid

- Ytterligare en extra sal har lagts till i volymberäkningen för att öka skolans flexibilitet och bättre kunna hantera svängningarna i klasstorlekar. + 142 kvm

Alternativ 3a, Barnskola på Svartå och Park

Furulid

- I de tidigare beräkningarna fanns två fritidavdelningar inplanerade för årskurserna 4-5 på Furulid. I de nu presenterade beräkningarna har vi minskat detta till endast en fritidsavdelning. – 100 kvm

Barnskola Svartå

- I de tidigare beräkningarna var matsalen, fritidsavdelningen och biblioteket fördelade i tre olika lokaler. I de nuvarande beräkningarna är dessa tre rum integrerade med varandra, vilket genererar färre kvm. -160 kvm

- Ytan på allaktivitetshallen har minskats, hallen ska endast mäta 10x15m. - 150 kvm.

- Ett arbetslagsrum har tagits bort. -30 kvm

Alternativ 3b, Barnskola på Furulid och Park

Furulid

-I de tidigare beräkningarna fanns två fritidsavdelningar inplanerade för årskurserna 4-5 på Furulid. I de nu presenterade beräkningarna har vi minskat detta till endast en fritidsavdelning. – 100 kvm

Barnskola Furulid

- I de tidigare beräkningarna var matsalen, fritidsavdelningen och biblioteket fördelade i tre olika lokaler. I de nuvarande beräkningarna är dessa tre rum integrerade med varandra, vilket driver färre kvm. -160 kvm

- Ytan på allaktivitetshallen har minskats, hallen ska endast mäta 10x10m. - 250 kvm.

Alternativ 5, En fullvärdig skola på Svartåområdet

Furulid

- För att mer kunna likställa alternativen gällande framtida flexibilitet har det i dessa beräkningar lagts till kostnader för byggnation av ytterligare ett klassrum på Furulidskolan. + 6 mkr.

- Ytterligare en fritidsavdelning har lagts till. +100.

PM utredning Svartåskolan(0,48 MB)  

PM utredning Svartåskolan reviderad version (0,48 MB) reviderad efter kommunfullmäktige 28 april

Bilaga 1a synpunkter (0,13 MB)

Bilaga 1b synpunkter (0,08 MB)

Bilaga 2 Ritningar skolutredning (1,66 MB)

Bilaga 3 ekonomi (0,11 MB)

Bilaga 4 Tidplan för upphandling skola förskola (0,24 MB)

Senast kontrollerad: 2014-05-08.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]