Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Parkskolans nya förskola växer fram
Huvudmeny

Parkskolans nya förskola växer fram

Parkskolans förskola- ombyggnation

Till vänster i bild syns ny förbindelsekorridor med kapprum, till höger nytt allrum i ny avdelning.

Byggnationen av de nya förskoleavdelningarna på Parkskolan går enligt plan.

– Hittills har bygget gått mycket bra och tidplanen, med inflyttning efter nyår, ser ut att hålla säger Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef i kommunen.

– Man stötte på berg när en ny kulvert skulle anläggas vilket medförde att sprängning krävdes, men det är också det enda, lite större tillkommande arbetet.

Andra etappen i projektet - Furulidskolan

Parallellt med byggnationen på Parkskolan arbetas det nu aktivt med andra etappen på Furulidskolan. I denna etapp inryms tillbyggnad av Furulidskolans restaurang samt lokaler för årskurs fyra, fem och fritids.

– Planeringsfasen är viktig och verksamheten är starkt involverad för att få till en ändamålsenlig skola med sikte mot framtiden. Förhoppningen är att detaljprojekteringen kan påbörjas i mitten av november avslutar Michael Wirestam.

 

Parkskolans förskola- ombyggnation

Ny avdelning

Parkskolans förskola- ombyggnation

Takutsprång ger skydd för nya groventréer. 

Senast kontrollerad: 2015-10-06.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]