Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Svartåskolan i behov av åtgärder
Huvudmeny

Svartåskolan i behov av åtgärder

2013-06-05
Aneby kommun står inför ett problem gällande grundskolan i Aneby, då det vid besiktning framkommit att Svartåskolan står i behov av omfattande åtgärder. Det innebär att eleverna ej kan ta Svartåskolan i anspråk vid höstterminens start.

Aneby kommun har under de senaste åren satsat på att tekniskt utrusta hela grundskolan för att ”matcha” nutidens och framtidens utbildning på ett utvecklat sätt. Målet är att erövra platsen som Jönköpings läns bästa skolkommun avseende resultat i grundskolan.

Parallellt med detta arbete har skolans lokaler gåtts igenom och en del akuta insatser gjorts. Tillsammans visar dessa ett behov av renovering av Svartåskolans undervisningslokaler för grundskolans förskoleklass – år 5.

Under läsåret 2012/2013 har en del större och kostsamma renoveringar utförts på Svartåskolan, men trots detta görs för närvarande bedömningen att:

  • Takkonstruktionen behöver förändras, eventuellt med ett helt nytt sadeltak.
  • Samtliga ytterfasader behöver bytas, såväl på grundhuset som idrottshallen.
  • Samtliga fönsterfasader behöver bytas på hela skolan.
  • Energibesparande åtgärder beträffande ventilation behöver genomföras, vilket medför byte av ventilationsaggregat och ombyggnationer.

Utöver ovanstående har det i dagarna bekräftats att det finns fuktskador i fastighetens ytterväggar samt mögel under vissa fönsterpartier, som utan undantag måste åtgärdas för att kunna erbjuda en hälsosam arbetsmiljö för både elever och personal. 

De fastighetsproblem som beskrivs innebär kostnader i mångmiljonklassen.

Renovering alternativt nybyggnation

Alternativ till renovering kan vara att bygga en ny skola i centralorten, som motsvarar de krav på kvalitet i undervisningssituationer som behövs för att ytterligare utveckla måluppfyllelse och skolutveckling i förhållande till de nya styrdokument som införts under 2011.

När renoveringen startar under höstterminens första del måste barnen få undervisningen förlagd till andra lokaler. Rektor Peter Carlsson och barn- och utbildningschef Bo Rofors undersöker just nu vilka lokaler som kan passa att förlägga undervisningen till i samband med höstterminens start 2013-08-19.

Senast kontrollerad: 2014-03-13.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]