Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Vad händer med Svartåskolan?
Huvudmeny

Vad händer med Svartåskolan?

2013-09-19

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 september beslutade kommunstyrelsen att inte renovera nuvarande Svartåskolan, då det finns en risk för kvarstående problem i byggnaden även efter en renovering. Beslutet innebär att Svartåskolan ska rivas. Kommunstyrelsen beslutade också att en fördjupad utredning avseende nybyggnad av Svartåskolan ska göras utifrån tre alternativ:

  1. Bygga ny skola på befintlig plats eller på annan plats som bedöms vara lämpligare
  2. Tillbyggnad till Parkskolan
  3. Tillbyggnad till Furulidskolan

Samtliga alternativ ska beskrivas ur ett ekonomiskt-, pedagogiskt-/verksamhetsmässigt-, drift-, tekniskt-, miljö- och logistiskt- perspektiv. Utredningsarbetet ska vara klart senast under våren 2014 och ska löpande redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde.

En styrgrupp har tillsatts för arbetet och i den ingår Veronica Åberg, kommunchef, Bo Rofors, barn-och utbildningschef, Marianne Cederqvist, driftchef, Lars Skeppås, teknisk chef, Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef och Katarina Ljunggren, ekonomichef. Till styrgruppen ska ett antal arbetsgrupper kopplas, som kommer att fördjupa sig i de olika perspektiv som ligger i kommunstyrelsen uppdrag att beskriva.

Senast kontrollerad: 2014-03-13.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]