Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Fria pendlingsresor
Huvudmeny

Fria pendlingsresor

Vägskylt Aneby-Högskolan

Nu har du som är bosatt i Aneby kommun och ska studera på högskola eller universitet i höst, möjlighet att få din skolresa betald. Aneby kommun står då för hela din resekostnad för kollektivresor, till och från skolan.

För att ansöka om resebidrag så behöver du uppfylla dessa krav

  • Du är folkbokförd i Aneby kommun under den period som resebidraget avser.
  • Du bedriver högskole– eller universitetsstudier på heltid. Resebidrag beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, KY-utbildningar, Yrkeshögskola, Komvux eller studier på folkhögskola
  • Du dagpendlar med kollektivtrafik till studieorten.

Så här gör du

Du måste själv stå för dina resekostnader under terminens gång. Därefter betalar Aneby kommun ut pengar till dig för dina gjorda resor. Efter varje termin ska du därför lämna in:

  • Ifylld ansökan med underskrift samt bankkontonummer dit pengarna ska utbetalas.
  • Studieintyg där det framgår att dina studier bedrivs på heltid, samt terminens längd. Antagningsbesked till studier räknas inte som studieintyg.
  • Orginalkvitto på betalda biljetter/kort.

Har du frågor om du har rätt till bidraget kontakta  Britt-Marie Timalm

Anmälningsblankett hittar du i blankettlagret för Barn- och utbildning

 

Senast kontrollerad: 2018-05-25.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]