Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Grundskola | Särskola » Elevhälsan
Huvudmeny

Elevhälsan

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Skollagen säger att varje skola ska ha skolsköterska och skolläkare. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt.

Skolhälsovården ska vara förebyggande. Vi ska följa hälsoutvecklingen och uppmärksamma brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet.

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans roll är därför också att i samarbete med annan personal på skolan bidra till en god lärmiljö för eleverna - det handlar om fysisk och mental hälsa, men även elevernas delaktighet och personliga utveckling. Det kräver lyhördhet för varje barns välbefinnande och behov, med elevernas hälsa i fokus.

I elevhälsan finns skolsköterskorna Katarina Krentzel och Noomi Axelsson  samt kurator Karin Ljungström och skolpsykolog Catherine Rofors 

Senast kontrollerad: 2015-03-17.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]