Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Gymnasiet » Kontantbidrag vid praktikresor/enskild anslutningsresa
Huvudmeny

Kontantbidrag vid praktikresor/enskild anslutningsresa

Aneby kommun svarar för sina elevers resekostnader i samband med att eleven bedriver gymnasiestudier, samt beslutar om regler för när bidrag ska utgå.

Har du rätt till resebidrag?

  • Resebidrag utgår endast till heltidsstuderande, studiehjälpsberättigade gymnasieelever som är folkbokförda i Aneby kommun, till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

Kontantersättning APU (Praktik)

  • Till elev som inte kan åka med kollektivt färdmedel i samband med arbetsförlagd utbildning (praktik) utgår ersättning enl nedanstående tabell. Avståndet räknas då från föräldrahemmet till förlagd utbildning.
  • Vid resa till tillfälliga utbildningsställen (praktikplats m m) gäller att resan är bidragsberättigad om närmaste färdväg är minst 6 km.

Nedan angivna månadsbelopp gäller med indexuppräkning baserad på aktuellt basbelopp.

Färdväg

Bidrag

6 km

235 kr/månad

13 km

345 kr/månad

19 km

405 kr/månad

27 km

470 kr/månad

36 km

530 kr/månad

46 km

580 kr/månad

Vid beräkning av kontantbidrag utgår del av månadsbelopp motsvarande:
antal ersättningsdagar eller läsdagar x månadsbelopp x 1/20

Kontantbidrag - resebidrag

Anslutningsresa bostad – hållplats

  • Till elev som ej kan åka med kollektivt färdmedel, skall barn- och utbildningsutskottet lämna bidrag till eleven för dennes reskostnader.
  • Färdvägsavstånd beräknas för närmaste väg som är naturlig och rimlig att använda.
  • För att resan skall vara bidragsberättigad gäller att närmaste färdväg är minst 6 km.
  • Utbetalning sker en gång per termin.

Utbetalning APU (Praktik)

  • Observera att ansökan skall göras under innevarande termin eller i direkt anslutning till praktikperioden och betalas inte ut retroaktivt för föregående termin/terminer.
  • Utbetalning sker en gång per termin.

Återbetalningsskyldighet

Om eleven erhållit kontantbidrag på felaktig grund blir eleven/bidragsmottagaren återbetalningsskyldig.

Ansöker gör du genom att fylla i blanketten i blankettlagret för Barn och utbildning. Handläggare för inackorderingsbidrag och bidrag för resor är Ingrid Källner .

Senast kontrollerad: 2018-07-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]