Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Kulturskolan » Hur går det till?
Huvudmeny

Hur går det till?

Vad kostar det?

Instrumentalundervisning 800 kronor/termin
Instrumenthyra 200 kronor/termin
Dessutom tillkommer kostnad för spelbok, eventuellt instrument och tillbehör.

Avgift

En familj betalar 800 kronor per termin och barn, för barnets första instrument. Kulturskolan tillämpar syskonrabatt, tredje syskonet och följande syskon spelar sitt första instrument gratis. Om en elev spelar två instrument betalas alltid fullt pris för det andra instrumentet. Eventuell instrumenthyra tillkommer.

Ibland har vi kö...

Vår grundprincip är att alla som vill delta i vår verksamhet ska få en plats. Det är populärt att gå i kulturskolan och intresset för vissa ämnen är mycket stort. Vi rekommenderar alla sökande att uppge val av ämne i andra och tredje hand också, eftersom det ibland blir kö. 

Följande intagningsregler gäller:
 1. Inflyttade elever med intyg från annan musik/kulturskola
 2. Elever från kölistan
 3. Elever som gått i förberedande undervisning
 4. Nyanmälda elever

Undervisningsgaranti

Alla elever har rätt till minst 24 lektionstillfällen per läsår. Har eleven framträtt i kulturskolans regi räknas det som lektionstillfälle. Om eleven är frånvarande utan att ha meddelat sin lärare senast en vecka i förväg, räknas det som lektionstillfälle. Vi försöker i möjligaste mån vara flexibla när det gäller att flytta lektionstillfället för eleven då han/hon inte kan spela den vanliga tiden.

Var sker undervisningen?

Undervisningen sker på respektive skola under skoltid eller på Kulturskolan.

Undrar du över något?

Du är alltid välkommen att besöka oss, ringa eller skicka e-post om du undrar över något. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan. 

Senast kontrollerad: 2016-01-11.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]