Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Vuxenutbildning
Huvudmeny

Komvux

Komvux vänder sig till dig

  • som har kort utbildning sedan tidigare och känner att du vill fräscha upp och bygga ut din gamla kunskap
  • som vill komplettera din gymnasieutbildning för att få behörighet till högre studier

Hos Komvux kan du till stor del skräddarsy din utbildning genom att välja de kurser du är intresserad av och studera på din egen kunskapsnivå.Vill du veta mer om kommunal vuxenutbildning, kontakta Vuxenutbildningen.

Yrkesvux erbjuder kurser från yrkesinriktade gymnasieprogram, och riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller som behöver komplettera en gymnasial yrkesutbildning.

Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande gymnasieutbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning. I målgruppen ingår bland andra nya svenskar, som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny.

Om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till en utbildning, ska företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden, exempelvis genom varsel eller arbetslöshet.

Komvux i Aneby har inga egna kurser, utan köper all utbildning från våra grannkommuner. För mer information om dessa, sök på deras hemsidor. Möjlighet att läsa ECDL finns dock i Aneby. Skicka ansökan till oss efter att du har valt kurs och studieort. Du hittar ansökan under Blanketter till höger på sidan under Vuxenutbildning.

Läs mer om studiestöd på CSN:s webbplats i länkboxen till höger på sidan.

Ansök till Komvux

Du ansöker till Komvux genom att fylla i blanketten som finns i blankettlagret

Studiefinansiering

Studierna på Komvux är avgiftsfria. Du betalar endast för läromedel.

Under tiden du studerar på Komvux har du möjlighet att söka studiemedel via CSN; Centrala studiestödsnämnden. Studiemedel består av två delar, bidrag och lån. Maxbeloppet, summan av lån och bidrag, är lika för alla studerande och anpassat till prisbasbeloppet. Studiemedel beräknas per vecka och kan beviljas både för heltids- och deltidsstudier. Studiemedel beviljas bara för ett läsår i taget.

Läs mer om studiefinansiering på CSN:s webbplats i länkboxen till höger på sidan.

Företags- och uppdragsutbildningar

Vi "skräddarsyr" din utbildning. Viss kompetens gällande företags- och uppdragsutbildningar finns lokalt i Aneby. Vi köper också just den utbildning du vill ha från andra anordnare. 

Senast kontrollerad: 2015-10-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]