Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Gator, park och trafik » Bortforsling av plogvallar
Huvudmeny

Bortforsling av plogvallar

Med plogvall avses endast den snövall som bildas vid plogning av gatan utanför din fastighet. För snöröjning av övrig tomtmark hänvisas till privata entreprenörer.

Bild på snövall

Var kan plogvallar tas bort?

Hos privatpersoner i Anebys tätorter.

Vem kan ansöka om borttagning av plogvallar?

Boende i tätorter som har svårigheter att forsla bort plogvallen för egen hand.

Vad kostar det?

Avgiften för varje plogvall som tas bort av kommunen är 75 kronor per gång, dock max 1 000 kronor per säsong. Säsongen beror på när snön kommer, men antas vara mellan november till mars.

Hur betalar man?

Fakturan kommer under våren närmast efter avslutad snösäsong, vanligtvis senast i maj månad.

När tas plogvallen bort?

Beroende på bland annat mängden snö och antalet kunder som har denna tjänst, varierar tidpunkten för när just din plogvall tas bort. Om plogvallen blockeras av till exempel en bil, eller om risk finns att egendom kommer till skada, tas inte plogvallen bort.

Hur görs ansökan?

Genom att ansöka till kommunen. Du ska lämna in en ny ansökan inför varje säsong. Ansökningsblankett finns i vårt blankettlager för Gator, park och trafik, eller kan hämtas, alternativt beställas, från Kommunhusets reception. 

Ansökan bör ha inkommit till kommunen före 1 november. 

Senast kontrollerad: 2016-10-24.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]