Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Gator, park och trafik » Farthinder
Huvudmeny

Farthinder

Fartdämpning i bostadsområden

Tycker du att bilar och mopeder kör för fort på gatan utanför ditt hus? Då finns det en möjlighet för dig, att kanske tillsammans med grannen, åtgärda detta och därmed få ner hastigheten på din gata. Efter ansökan och godkännande av Aneby kommun kan nämligen blomlådor placeras på gatan som farthinder, under förutsättning att nedanstående regler och anvisningar uppfylls.

Hur går jag tillväga? 

För att få placera ut blomlådor krävs ett godkännande från Aneby kommun. Godkännande kan fås genom att ansökan görs via blanketten "Ansökan om utsättning av blomlådor som farthinder" som finns i blankettlagret.

Regler som måste följas:

 • Sökande av utplacering av blomlådor ska själv vara bosatt på den gata blomlådorna ställs ut.
 • Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av sökanden. Se >> Ritning och placering av blomlåda.
 • Blomlådorna ska på alla sidor vara försedda med reflexanordning. Dessa tillhandahålls av Aneby kommuns tekniska enhet.
 • Utplacering får endast ske från det att gatorna är sopade på våren till den 15 oktober under samma år. 
 • Blomlådorna ska placeras i grupp om minst två styck enligt skiss, se >> Ritning och placering av blomlåda.
 • Tillståndet gäller tillsvidare. Ändras förutsättningarna ska det meddelas genom ny ansökan.
 • Gatan där blomlådorna ställs ut måste ha utfart från villor.
 • Den fria sikten på båda sidor av blomlådorna ska vara minst 50 meter och den planterade växthöjden (mätt från gatan) skall inte överstiga 70 cm.
 • Avståndet mellan två grupper av blomlådor ska vara minst 100 meter.
 • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
 • Måttabellen nedan ska följas. 

Måttabell

Avstånd mellan blomlådorna:

 • 9 meter då gatan är 6 meter bred 
 • 8 meter då gatan är 7 meter bred
 • 7 meter då gatan är 8 meter bred

Viktigt att tänka på...

Det är viktigt att de fastigheter som närmast berörs av blomlådorna är positiva till utplaceringen, och har lämnat skriftligt godkännande på ansökningsblanketten "Ansökan om utsättning av blomlådor som farthinder". Hur blomlådorna ska placeras framgår under >> Ritning och placering av blomlåda.

Kontaktpersonens ansvar

Kontaktpersonen ska vara anträffbar. Om du som kontaktperson är bortrest måste det finnas någon annan som övertar ansvaret för blomlådorna.

... och kom ihåg, att även om ni lyckas få ner hastigheten i ert bostadsområde är det viktigt att se till att gatan inte är någon lekplats!

Ansökan

Ansökan om utsättning av blomlådor hittar du i blankettlagret.

Senast kontrollerad: 2017-06-29.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]