Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Gator, park och trafik » Lokala trafikföreskrifter
Huvudmeny

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikregler finns i Trafikförordningen. Dessutom finns lokala trafikregler/föreskrifter för Aneby kommun som kommunen och länsstyrelsen beslutar om.

I Aneby kommun är det samhällsbyggnadsavdelningen som tar fram lokala trafikföreskrifter om till exempel parkering, hastighet och enkelriktning inom tättbebyggt område och det är tillsynsnämnden som beslutar. Föreskrifterna förs in i en rikstäckande databas, och ett vägmärke sätts upp på den aktuella platsen.

Alla trafikföreskrifter för hela landet finns lagrade hos Svensk Trafikföreskriftssamling. 

Vad gäller för Aneby kommun?

Enklaste vägen att söka Aneby kommuns lokala trafikföreskrifter är att söka via registret som finns under Svensk Trafikföreskriftssamling.

Kommuner, länsstyrelser, Trafikverket och polisen lägger in föreskrifter i databasen. På detta sätt får både statliga och kommunala myndigheter och enskilda information om gällande trafikföreskrifter.

Hos Svensk Trafikföreskriftssamling lagras en autentisk kopia av varje trafikföreskrift som en myndighet fattat beslut om. Tillsammans med dokumentet lagras även så kallade registeruppgifter, som identifierar föreskriften och klassificerar den i olika avseenden. Svensk Trafikföreskriftssamling utformas för att även kunna ta emot vägnätsanknuten information om en trafikföreskrift. Den informationen gör det möjligt att bearbeta trafikföreskrifterna, så att de kan användas i IT-stödda trafiksystem, till exempel system som informerar bilisten om tillåten hastighet på en viss vägsträcka.

Du hittar aktuella länkar i länkboxen till höger på sidan.

Senast kontrollerad: 2017-06-29.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]