Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Gator, park och trafik » P-skivan införs i Aneby
Huvudmeny
GatubelysningEtt gott liv i en hållbar kommunSvartåparken

P-skivan införs i Aneby

P-skivan, eller Parkeringsskivan, används för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar, där parkeringsskylten har en tilläggstavla "P-skiva".

Var kan jag köpa en P-skiva?

P-skivan säljs i affärer, Kommunhuset, ICA, Konsum, Pixans kiosk med flera ställen.

Så här använder du P-skivan

Sätt visaren på närmast kommande hel- eller halvtimme. Skivan ska läggas väl synlig innanför vindrutan på höger sida i bilen. Inställningen får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsvakterna kan av skivans markering se om bilen stått för länge.

Parkering innan tidsbegränsning 

Vid parkering innan tidsbegränsningen börjar ska du markera det klockslag som gäller för tidsbegränsningen. Om du till exempel parkerar klockan 7.30 på en plats som har tidsbegränsning från klockan 9, ställer du in skivan på 9.

Om du saknar P-skiva

Om du saknar en P-skiva går det bra att använda en P-skiva från en annan ort. Om du helt saknar en P-skiva går det också bra att skriva en lapp med tiden när du kom, och lägga lappen väl synligt innanför vindrutan på höger sida i bilen.

Om tiden överskrids

Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera, eller låter bli att använda P-skiva när det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

Felparkeringsanmärkning

Om du anser att felparkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida den skriftligen till polismyndigheten i det län där parkeringsanmärkningen utfärdats. På Polisens webbplats kan du hämta blankett för Bestridande av parkeringsanmärkning

Bestämmelserna finns också att läsa på P-skivan.

Tänk också på att parkeringen måste avslutas senast vid utgången av den skyltade längsta tillåtna parkeringstiden, om inte tidsbegränsningen upphör dessförinnan.

Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Hur ser skyltningen ut?

Stegvis förklaring:
Märket anger att parkering är tillåten. Under vardagar utom dagar före söndag och helgdag gäller tillåtelsen dock för parkering under högst 24 timmar i följd. Används märket vid en särskild anordnad parkeringsplats gäller det hela parkeringsplatsen.

Med tilläggstavla:

  1. Svarta eller vita siffror utan parentes anger att regleringen gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan de angivna klockslagen.
  2. Svarta eller vita siffror inom parentes anger att regleringen gäller vardag före söndag och helgdag mellan de angivna klockslagen.
  3. Röda siffror anger att regleringen gäller söndag och helgdag mellan de angivna klockslagen.

Saknas uppgift enligt något av första, andra och tredje styckena, gäller regleringen inte motsvarande dagar.

Med ytterligare tilläggstavla:
Betyder utöver ovanstående att för tidmätning ska parkeringsskiva användas.

Senast kontrollerad: 2012-04-04.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]