Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Gator, park och trafik » Parkeringstillstånd
Huvudmeny

Parkeringstillstånd

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårt att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.

  • Parkeringstillståndet är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna gällande parkering
  • Parkeringstillståndet ger rätt att parkera på P-plats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på skylten
  • Högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar
  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten kortare tid än 3 timmar

Läkarintyg

För att de som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt med ett läkarintyg som på ett objektivt sätt beskriver hindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig till fots.

Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år och gäller i hela landet.

Parkeringstillståndet är ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Avgift

Kommunen tar inte ut någon avgift för att pröva tillståndsärendet. Det är enbart kostnaden för framtagningen (tryckningen) som du som ansöker betalar. För närvarande är det en avgift på 100 kronor. 

Ansökan görs till Samhällsbyggnadsavdelningen,  Tillsynsnämnden är den beslutande myndigheten.

Du kan hämta blanketten i vårt blankettlager för Gator, park och trafik.  

Senast kontrollerad: 2015-09-28.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]