Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Gator, park och trafik » Snöröjning
Huvudmeny

Snöröjning

Aneby kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Aneby kommun röjer körbanor och cykelbanor inom detaljplanelagda områden, med undantag för privata gator och statliga vägar. För att klara detta har kommunen anlitat underentreprenörer för vissa områden.

Startkriterier för snöröjning

Aneby kommun har beslutat om att snöröjning ska ske enligt följande:

  • Gång- och cykelvägar samt skolgårdar plogas när 3-5 cm snö har fallit.
  • Kommunens gator och vägar plogas när 7-10 cm blötsnö har fallit*.
  • Kommunens gator och vägar plogas när 10-12 cm torr nysnö har fallit*.

*Vissa prioriterade gator plöjs tidigare.

Om det snöar t ex 4 cm per snöfall packas snön på gatorna, vilket inte går att förhindra. Detta innebär att vid mildväder bildas snömodd som kan orsaka vallar vid infarter och staket vid plogning. För statliga vägar gäller andra kriterier.

Gångbanor

Fastighetsägarna snöröjer och sandar gångbanorna vid sin fastighet. Undantag gäller Aneby centrum, runt kommunhuset och affärerna, där kommunen sköter röjning och sandning, samt vägar där staten är väghållare (Storgatan, Köpmansgatan, Jönköpingsvägen, Grännavägen samt Skolgatan från Storgatan till stationen).

På bostadsgator med lite trafik kommer snön att plogas upp på gångbanan eller på utrymme avsett för gångtrafik. Renhållnings- och sandningsskyldigheten gäller igen när snövallarna försvunnit.

Här kan du ladda ner karta över prioriteringen av snöröjning i Aneby kommun:

Snö från tomter får inte läggas ut på gatan utan ska tas om hand på tomtmark.

Skador som orsakas av snöröjningsfordon ska snarast anmälas till Tekniska enheten

Senast kontrollerad: 2016-10-24.

Var extra rädd om dig i vinterhalkan!

Du kan mot en depositionsavgift på 15 kronor hämta en hink med sand i Kommunhuset som du sedan byter gratis till ny fylld hink. När halksäsongen är slut, lämnar du in din hink och får tillbaka dina 15 kronor.

Vi ser fram mot en vinter utan halkolyckor!

Länkar till andra webbplatser

Länk till felanmälan (Öppnas i nytt fönster)
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]