Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Gator, park och trafik » Tomgångskörning
Huvudmeny

Tomgångskörning högst en minut

I Aneby kommun vill vi skydda människors hälsa och vara rädda om miljön. Därför finns beslut om att tillåta tomgångskörning i max en minut.

I enlighet med kommunens lokala föreskrifter, gäller följande:

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte om

  • trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö
  • motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning av fordonet.
Senast kontrollerad: 2018-07-26.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]