Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Jobba hos oss » Vikarie inom barnomsorg och skola
Huvudmeny

Vikarie inom barnomsorg och skola

Vi vill gärna se dig som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar i vår organisation.

Via vikariat kan du knyta kontakter och skaffa dig goda referenser för framtida jobb. Behovet av vikarier varierar mycket över tiden - det kan vara så att vi inte kan ta emot fler någon period, medan vi har brist andra perioder. 

Vad innebär det att jobba som vikarie?

Som timanställd vikarie inom barnomsorg och skola, ska du vara lätt att få tag på (telefon, mobil) och med kort varsel kunna ta arbete inom olika områden i Aneby kommun. Vikariatets längd kan vara allt från några timmar under en dag till några veckor. 

Välkommen med din intresseanmälan

Vi tar emot intresseanmälan från dig som vill arbeta som timvikarie inom förskola, fritidshem samt skola. Arbetet som timvikarie kräver stor flexibilitet, initiativförmåga och ansvar. Du måste ha fyllt 18 år. Vi söker främst dig med utbildning och/eller erfarenhet inom barnomsorg/skola.

Du är välkommen att skicka ett e-post till marie.eksell@aneby.se vid intresse.

Arbetsuppgifter som förekommer inom barnomsorg och skola

Förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år

  • Att vikariera på förskola/fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att ta ansvar för en barngrupp innebär till exempel att tillsammans med övrig personal ha samling, gymnastik, gå till skogen, påklädning, disk, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök med mera.
  • När du kommer till förskolan/fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du kan inte ägna dig endast åt ett par barn, utan måste överblicka hela barngruppen. Det krävs lyhördhet, engagemang och ett stort ansvarskännande.

Förskoleklass – skolår 5

  • Att vikariera i en förskoleklass/grundskoleklass innebär att du ersätter ordinarie personal. Då måste du kunna följa en instruktion från den lärare du vikarierar för, och samtidigt vara beredd att improvisera.
  • När du kommer till skolan är det viktigt att skapa relationer med barn/elever och att vara lyhörd för deras behov. Framförallt är det viktigt att ta ett vuxenansvar och kunna sätta gränser.
Senast kontrollerad: 2017-12-07.

Länkar till andra webbplatser

Anmälningsblanketter till timvikariepoolen

Blankettlager Barn och utbildning
Länk till personal på Barn- och utbildningsavdelningen
Politiker Barn- och utbildningsutskottet
Ovanligt friska medarbetare i Aneby kommun
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]