Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Ekonomi
Huvudmeny

Ekonomi

Kommunal ekonomi handlar precis som all annan hushållning om att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

Två viktiga dokument i kommunens verksamhet är budgeten och årsredovisningen. Budget talar om vad kommunen ska arbeta med under året och vilka pengar som tilldelats verksamheterna.

För att föja upp om kommunen har gjort rätt saker till rätt kostnad upprättas en årsredovisnig. Både budgeten och årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige. 

Senast kontrollerad: 2015-06-11.

Budget 2016

Nu är budgeten för 2016 fastställd av kommunfullmäktige. De prioriterade områden, utöver dagens befintliga verksamhet, som man valt att satsa på under 2016 är bland annat: 

  • Avgiftsfria gymnasieluncher
  • Fritid och attraktivitet
  • Digitala trygghetslarm
  • Boendestöd
  • IT utveckling
  • Fria pendlingsresor 
  • Utvecklingsledare på Barn och utbildningsavdelningen
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]