Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Ekonomi » Budget
Huvudmeny

Så här skapas budgeten

Budget talar om vad kommunen ska arbeta med under året och vilka pengar som tilldelats verksamheterna. 

Budget del 1

Budget del 1 består av Kommunövergripande förutsättningar samt avdelningarnas ramar. Budget del 1 arbetas fram av budgetberedningen under mars till maj. I maj överlämnas förslag till budget del 1 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Budget del 2

Del 2 består av fyra delar, en för varje avdelning. Detta dokument beskriver avdelningarnas budget och verksamhetsplan. Dokumentet tas upp i respektive utskott och tillsynsnämnden i oktober för att sedan i ett sammanfogat dokument skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under november månad.

Hur skapas budgeten
Senast kontrollerad: 2015-06-12.

Budget 2016

Nu är budgeten för 2016 fastställd av kommunfullmäktige. De prioriterade områden, utöver dagens befintliga verksamhet, som man valt att satsa på under 2016 är bland annat: 

 • Avgiftsfria gymnasieluncher
 • Fritid och attraktivitet
 • Digitala trygghetslarm
 • Boendestöd
 • IT utveckling
 • Fria pendlingsresor 
 • Utvecklingsledare på Barn och utbildningsavdelningen

Budget 2017

Nu är budgeten för 2017 klubbad av kommunfullmäktige. Utöver de områden som prioriterats sedan tidigare kommer ytterligare satsningar att göras på:

 • Större finansiell säkerhet vid oförutsedda utgifter
 • IT-tjänster och säkerhetsförbättingar inom IT
 • Måltider i skola, förskola och på äldreboende
 • Sysselsättningsfrågor med satsning på utvecklad samverkan med Region Jönköpings län och Arbetsförmedlingen
 • Öka ungdomars inflytande genom exempelvis politikerluncher och ungdomsråd
 • Företagsbesök av kommunstyrelsens ledamöter
 • Hemtjänsten, vilken utvecklas mot en mer brukarstyrd verksamhet
 • En ny korttidsenhet
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]