Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Ekonomi » Budget 2016
Huvudmeny

Budget 2016

Nu är budgeten för 2016 fastställd av kommunfullmäktige. De prioriterade områden, utöver dagens befintliga verksamhet, som man valt att satsa på under 2016 är bland annat: 

  • Avgiftsfria gymnasieluncher
  • Fritid och attraktivitet
  • Digitala trygghetslarm
  • Boendestöd
  • IT utveckling
  • Fria pendlingsresor 
  • Utvecklingsledare på Barn och utbildningsavdelningen
Budgetprocessen

Aneby kommuns fördelning av budgeten 2016 

Verksamhetsintäkterna - Består bland annat av barnomsorgsavgift, livsmedelstaxa, bygglovsavgifter, äldreomsorgsavgift m.m. och motsvarar ca 35 miljoner.

Volymförändringar – Volymförändringarna används för att verksamheternas budgetramar ska följa ökningar och minskningar av antalet brukare/elever i verksamheten. Fördelningen för 2016 är följande: Ordinärt boende 1371 tkr, Barnomsorg 302 tkr, Förskoleklass 173 tkr, Grundskola 368 tkr, Fritidshem 95 tkr, Gymnasieskola 372 tkr, Vuxenutbildning 18 tkr.

Prioriteringar/ satsningar / omfördelningar för 2016 - Avgiftsfria gymnasieluncher 300 tkr, Fritid attraktivitet 50 tkr, Digitala trygghetslarm 300 tkr, Boendestöd 200 tkr, IT utveckling 200 tkr, Fria pendlingsresor 150 tkr, Utvecklingsledare 20% Barn och utbildningsavdelningen 125 tkr, För fler prioriteringar/omfördelningar se Budget 2016.

Prognostiserade skatteintäkter & Generella statsbidrag * - Skatteintäkter, Kommunal ekonomisk utjämning, Generella statsbidrag och Mellankommunal utjämning prognostiseras till 345 miljoner för 2016.

Observera att regeringens riktade statsbidrag återfinns utöver denna budget.
De riktade statsbidragen får kommunen ansöka om, därav har man valt att satsa på en utvecklingsledare 20% till Barn- och utbildningsavdelningen.

 

Här kan du läsa hela Aneby kommuns budget för 2016

Senast kontrollerad: 2015-06-12.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]