Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Ekonomi » Budget  » Budget 2017
Huvudmeny

Budget 2017

Nu är budgeten för 2017 klubbad av kommunfullmäktige. Utöver de områden som prioriterats sedan tidigare kommer ytterligare satsningar att göras på:

  • Större finansiell säkerhet vid oförutsedda utgifter
  • IT-tjänster och säkerhetsförbättingar inom IT
  • Måltider i skola, förskola och på äldreboende
  • Sysselsättningsfrågor med satsning på utvecklad samverkan med Region Jönköpings län och Arbetsförmedlingen
  • Öka ungdomars inflytande genom exempelvis politikerluncher och ungdomsråd
  • Företagsbesök av kommunstyrelsens ledamöter
  • Hemtjänsten, vilken utvecklas mot en mer brukarstyrd verksamhet
  • En ny korttidsenhet

Bild på hur budgeten fördelas 2017

Aneby kommuns fördelning av budgeten 2017

Volymförändringar

Volymförändringarna används för att verksamheternas budgetramar ska följa ökningar och minskningar av antalet brukare/elever i verksamheten. Fördelningen för 2017 är följande: Ordinärt boende 1 788 tkr, Barnomsorg (1-5 år) 2692 tkr, Förskoleklass (6 år) 235 tkr, Grundskola (7-15 år) 1 341 tkr, Fritidshem (7-12 år) 294 tkr, Gymnasieskola och gymnasiesärskola (16-18 år + 10% 19 år) -233 tkr, Vuxenutbildning 5 tkr.

Prioriteringar/satsningar/omfördelningar

Tekniska gata/park: 500 tkr
Ny korttidsenhet: 725 tkr
Hälso- och sjukvård: 138 tkr
Ledningsfunktion: 300 tkr
Nya arbetskläder inom funktionshinderomsorgen: 75 tkr
Anhörigstöd: 50 tkr
Barnomsorg: 2 192 tkr
Förskoleklass: 235 tkr
Grundskola: 1 341 tkr
Fritidshem: 294 tkr
Gymnasieskola och gymnasiesärskola: -233 tkr
Vuxenskola: 5 tkr
Räddningstjänst: 250 tkr
Krisberedskap: 250 tkr

Skatter och intäkter

Skatteintäkterna är prognostiserade till 290 mkr 2017, men totalt kommer kommunen att ha 360 mkr att fördela med utjämningstalen inräknade. Kostnaderna för kommunen beräknas bli 353 mkr under 2017.

Läs hela budgeten här:

Senast kontrollerad: 2016-08-18.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]