Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Kommunal verksamhet
Huvudmeny

Kommunal verksamhet

En enda förvaltning

Sedan 2005 har den kommunala verksamheten i Aneby kommun varit organiserad under en enda förvaltning och med kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd. Vi har gjort det med avsikten att arbeta utifrån ett helhetstänkande kring vår verksamhet, där alla tar ansvar för hela kommunens bästa.

Vårt uppdrag

Det kommunala uppdraget omfattar att ge service till våra invånare och brukare, med god kvalitet, rättssäkerhet och möjlighet till inflytande. Vår organisation och förvaltningsstruktur ger oss möjligheter att hitta flexibla lösningar och att använda våra resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vår vision är att erbjuda ett gott liv för alla, i en uthållig kommun.

Förvaltningsorganisation

Kommunchef

Kommunchefen ansvarar för lednings- och utvecklingsfrågor, övergripande näringslivsfrågor och samordning av kommunens verksamhet. Kommunchefen bildar tillsammans med de fyra avdelningscheferna, ekonomichef och personalchef, förvaltningens ledningsgrupp.

Kommunserviceavdelningen

Avdelningen ansvarar för arbetsgivarfrågor, ekonomifrågor, upphandling, politisk administration, kommunikation, turism, kultur, bibliotek, fritid, måltider och lokalvård samt tekniska frågor kring kommunens fastigheter, gator och parker.

Barn- och utbildningsavdelningen

Avdelningens ansvarsområde omfattar förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt musikskola.

Sociala avdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunens äldre- och funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsinsatser.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Avdelningens ansvar omfattar tre olika områden,  plan- och byggverksamhet, miljö och hälsa samt räddningstjänst. Avdelningen ansvarar även för energi- och klimatfrågor, natur- och kulturmiljövård samt infrastruktur och kollektivtrafikfrågor.

VA- och avfallsverksamhet

Aneby kommuns VA- och avfallsverksamhet hanteras av det kommunala bolaget Aneby Miljö & vatten AB (Amaq). 

IT

I samverkan med kommunerna i Höglandets Kommunalförbund drivs arbetet kring IT. HIT, Höglandets IT, ansvarar för den tekniska infrastrukturen och support till användarna i de fem kommunerna.

Läs mer om Höglandets IT och kommunalförbundet 

Senast kontrollerad: 2015-06-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]