Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Medborgardialog
Huvudmeny

Medborgardialog

Alla medborgare ska kunna vara med och påverka de beslut som fattas i Aneby kommun. Detta sker på många olika sätt och framförallt genom direkta kontakter med de folkvalda politiker som man har som sina företrädare. För att ytterligare stärka medborgarnas möjligheter att påverka finns också medborgardialogen som en del i den kommunala styrprocessen.

Medborgardialogen är tänkt att vara en möjlighet för politikerna att i ett tidigt skede, och i specifika frågor, inbjuda medborgarna till dialog.

Riktlinjer för hur medborgardialoger ska genomföras har fastslagits av kommunfullmäktige.

Avsikten är att vid några större frågor varje år genomföra offentliga medborgardialoger där alla kan få vara med och föra fram sin åsikt för att i förlängningen utgöra viktiga synpunkter inför det slutliga beslutet.

Till höger kan du läsa om hur riktlinjerna för medborgardialog är utformade och i vilken grad man kan vara med och påverka.

Senast kontrollerad: 2015-09-08.

Mycket god uppslutning på medborgarmöte i Vireda

Medborgarmöte Vireda

Under tisdagskvällen arrangerades ett medborgarmöte för Viredabor på Wiredaholm och uppslutningen var riktigt god, med runt 60 engagerade och diskussionslystna deltagare. 

Medborgardialog om Konserthuset

Konserthuset

Nu pågår i Aneby kommun en medborgardialog om Konserthuset och hur vi i framtiden kan utveckla detta i rollen som Anebys främsta kulturhus. Vid kommunfullmäktige måndag 28 okt redovisas hur långt arbetet kommit så här långt och de förslag som framkommit i medborgardialogen.  

Så här har arbetet med medborgardialogen genomförts:

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]