Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Medborgardialog » Medborgardialog om Konserthuset
Huvudmeny

Medborgardialog om Konserthuset

Konserthuset

Nu pågår i Aneby kommun en medborgardialog om Konserthuset och hur vi i framtiden kan utveckla detta i rollen som Anebys främsta kulturhus. Vid kommunfullmäktige måndag 28 okt redovisas hur långt arbetet kommit så här långt och de förslag som framkommit i medborgardialogen.  

Så här har arbetet med medborgardialogen genomförts:

20 maj 2013 - offentligt möte

Offentligt möte i konserthuset. 23 personer deltog och det fördes livliga diskussioner runt borden, där deltagarna delades in i grupper och resonerade runt olika frågeställningar.

En genomgående synpunkt som kom fram under kvällen var att konserthuset bör utvecklas till ett allaktivitetshus där alla åldrar kan samlas och ha utbyte av varandra. Det finns ett stort behov av en sådan mötesplats utanför den verksamhet som idag bedrivs på ett utmärkt sätt av idrottsföreningarna och kyrkorna, men alla fångas inte upp där.

Inrätta en fritidsklubb för de lite äldre fritidsbarnen var också en idé som framfördes med stor inlevelse och med beskrivning om hur en sådan verksamhet kan skapas och utvecklas. Den skulle vara en del i att få ett dagligt nyttjande av konserthuset.

Andra verksamheter som tydligt efterfrågades var evenemang från världens stora scener, både vad gäller kultur och sport. Det är evenemang som kan visas i realtid på storbild. Även livespelningar med teater-, revy- och cabaréföreställningar efterlystes.

Flera återkom under kvällen, på olika sätt, till behovet av att bygga ut konserthuset, framförallt med foajé och fler toaletter, samt möjligheter till utställlningsrum. Dessutom var det många som såg ett framtida bibliotek och kanske också caféverksamhet och turistbyrå inrymt i konserthuset.

När så deltagarna fick visionera om hur konserthuset ser ut 2025 var det just de ovan nämnda verksamheterna som många såg vara uppfyllda. Dessutom var det ett tydligt önskemål om att också utveckla Svartåparken och öka attraktiviteten för denna. En inomhusscen i konserthuset kombinerat med en utomhusscen i parken kan vara ett sätt och även att få till ett sommarcafé i Svartåparken.

28 maj - styrgruppsmöte

Styrgruppen för medborgardilaogen sammanträdde och gick igenom synpunkterna från det offentliga mötet. För att ge ytterligare möjligheter för medborgarna att tycka till om Konserthuset öppnas en facebookgrupp.

Styrgruppen tillsatte också en arbetsgrupp på åtta personer att jobba vidare med synpunkterna och att konkretisera förslagen.

Juni - facebookgrupp

Under juni månad var en facebookgrupp öppen för att alla som ville skulle kunna dela med sig av sina synpunkter. Främst tillkom facebookgruppen för att ge ungdomar chans att göra inspel. Facebooksidan utnyttjades inte speciellt mycket under den tid möjligheten fanns. 

Arbetsgruppen - tre möten i juni-september

En arbetsgrupp med åtta personer har träffats vid tre tillfällen under juni-september. I gruppen har ingått Göran Engström, Evelina Ek, Sofia Hjelm, Anette Forssander, Anna-Lena Karlsson, Bengt Samuelsson, Arijana Jazic och Ola Gustafsson.

 

18 sept - styrguppen lämnar förslag

Styrgruppen arbetar igenom det material som arbetsgruppen lämnat ifrån sig. Efter styrgruppens bearbetning av material ska det nu presenteras vid ett offentligt möte i Konserthuset måndag 7 okt.

 

7 okt - offentligt möte i Konserthuset

Cirka 15 personer mötte upp för att ta del av hur långt arbetet kommit i medborgardialogen. Styrgruppens förslag presenterades och kommenterades. Några nya saker framkom inte, utan förslaget ligger fast till den redovisning som ska ske i kommunfullmäktige 28 okt.

28 okt - redovisning i kommunfullmäktige

Måndag 28 okt ska styrgruppens förslag redovisas i kommunfullmäktige. Förslaget kommer att presenteras under tematimman som inleder fullmäktige, för att sedan återkomma som beslutsärende under fullmäktigesammanträdet.

Kommunfullmäktige hålls i Gula villan måndag 28 okt. Kl 18.00  -tematimma om Konserthuset och medborgardialog. 19.00 Kommunfullmäktigesammanträdet öppnas.

Senast kontrollerad: 2015-02-11.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]